Skjerpet straff for sex med mindreårige

Tre menn er dømt til ett år og to måneders fengsel for å ha hatt seksuell omgang med to jenter på 14 år. Den seksuelle omgangen skjedde på en russefest i april 2014.

Borgarting lagmannsrett

Saken ble anket fra Fredrikstad tingrett til Borgarting lagmannsrett.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Borgarting lagmannsrett avsa dom i saken 17. februar 2017. Det er så langt ikke kjent om de tre anker saken videre til Høyesterett.

Russefesten foregikk i en privat bolig på Kråkerøy, der seks gutter deltok. Guttene var på dette tidspunktet 19 år. Tre jenter ble invitert til festen, og avtalen gikk ut på at jentene skulle komme ved midnatt. Før de kom til festen, hadde jentene drukket alkohol.

Var beruset

Da jentene kom til festen, skal den ene ha følt seg full, mens en av de andre skal ha følt seg «brisen.» Ingen av jentene var vant til å drikke alkohol. På festen fikk jentene mer alkohol, og en av jentene ble så beruset at hun ikke kunne stå oppreist.

Etter en stund gikk en av de tre guttene opp på et soverom med en av jentene og hadde seksuell omgang med henne. Senere på kvelden gikk denne gutten sammen med to andre gutter opp på soverommet med den andre jenta. Der hadde alle de tre guttene seksuell omgang med jenta.

Var planlagt

Straffen ble skjerpet på grunn av at handlingene ikke var impulshandlinger, i tillegg til at guttene ga jentene alkohol.

Formildende punkter var den manglende progresjonen i saken fra politiets side, og at saken har trukket ut.

Det ble også lagt vekt på at jentene ikke ble presset eller tvunget til å delta i de seksuelle handlingene, men at barn under 16 ikke har forutsetninger for å gi et straffriende samtykke.

Alle tre guttene ble dømt til ett år og to måneders fengsel. Seks av disse månedene er betinget.

Saken var først oppe i Fredrikstad tingrett, men dommen ble anket av Oslo statsadvokatembeter. Anken gjaldt straffeutmålingen.