Skip i opplag langs svenskekysten

På 70-tallet lå det mange titalls tankskip i Singlefjorden og langs svenskekysten, da oljekrisen rammet. Nå er det bilfraktflåten, som går i opplag.

Skip i opplag

På 70-tallet la det rundt 20 store tankskip i Singlefjorden, som skiller Sverige og Norge. Det svenske Sjöfartsverket har plukket ut Singlefjorden og Byfjorden som spesielt egnet for opplagring av større skip.

Foto: Erik Thorberg / Scanpix

Lavkonjunktur og krisetider i bilbransjen gjør at det første biltransportskipet har ankret opp på svenskekysten.

Korea, Japan og Kina har kuttet drastisk ned på sin bilproduksjon, og det resulterer i at fraktlinjene stopper opp.

Det er 35 år siden det var krise i verdens tankskipflåte, og påfølgende opplagsperiode.

LES OGSÅ:
Bilsalget i USA stuper
Rekordlavt bilsalg i Europa
Sluttpakke til 62 000 ansatte

Krise i bilindustrien

Drammen bilhavn

Bilsalget har rast nedover i global sammenheng, og de store bilprodusentene har måttet kutte både i bemanning o gproduksjon.

Foto: Martin Buchmann / NRK

- Det begynner å bli overkapasitet innen bilfraktflåten, og mange rederier har tatt kontakt med oss for å sikre seg opplagsplass for skipene sine i tilfelle markedet stopper helt opp, sier Tage Edvardsson i Sjöfartsverket til avisen Bohuslänningen .

Han er selv fra Munkedal sør for Strømstad, og husker godt de mange titalls oljetankerne som lå i Byfjorden i Uddevalla og Singlefjorden mellom Norge og Sverige på 1970-talet, da oljekrisen var som verst.

Nye opplag i Singlefjorden

Byfjorden og Singlefjorden er pekt ut av Sjöfartsverket som egnede fjorder for opplag.

De har god dybde og bra omkringliggende forhold med tilgang til landstrøm, som gjør dem egnet for opplag i kortere eller lengre perioder.

- Men så mange skip, som det vi så på 70- tallet, tror jeg ikke vi får nå, sier Edvardsson.

Allerede ligger båtfraktskipet "Colombia Leader", som kan ta 4 500 biler, på vent i Byfjorden.

Mannskapet får i løpet av få dager beskjed om de skal ankre opp eller gå videre.

Oljekrisen -73

"Oljekrisen" var tilnavnet på energikrisen som rammet den vestlige verden da oljeproduserende land organisert i OPEC i 1973 i forbindelse med Yom Kippur-krigen.

Oljeboikott og prisøkning var straffereaksjon overfor land som støttet Israel.

Oljeprisen økte med 70 prosent i oktober -73, og deretter fulgte en ny økning på 130 prosent i desember.

I desember 1973 ble det også iverksatt en midlertidig blokade av all utskipning av olje til havner i USA og Nederland.

Stengte bensinstasjoner

I Norge førte krisen til at det den 22. november 1973 ble vedtatt stengning av alle bensinstasjoner lørdag og søndag, samt etter klokken 19:00 alle ukedager.

Fra 5. desember ble det også innført forbud mot kjøring med motorkjøretøy i helgene.

Bensinrasjonering ble forberedt fra januar 1974, uten at dette noen gang ble gjennomført. En uvanlig mild vinter og utstrakt hamstring førte til at restriksjonene i Norge ble opphevet i februar 1974.

Oljekrisen førte imidlertid til at den norske tankfarten gikk inn i en langvarig krise.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Utsetter ny politihøgskole

    Både nytt politihus og fengsel i Oslo, nytt tinghus i Drammen og nytt politihus og tinghus i Bergen haster mer enn ny Politihøgskole. Det sier statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justisdepartementet. Politikere i Østfold har lenge jobbet for å få en ny politihøgskole lagt til Moss. Dagens høyskole på Majorstua er umoderne og trenger nye lokaler, men blir satt på vent på ubestemt tid i regjeringens forslag til statsbudsjett.

    Politihøgskolen i Oslo
    Foto: Stig Jaarvik / NRK
  • Eiendomsskatt Indre Østfold

    Eiendomsskatt gir de fem kommunene som skal bli Indre Østfold kommune, 80 millioner kroner i året i dag. Hvis de skal kreve inn så mye eiendomsskatt som mulig etter sammenslåingen, vil det gi opp mot 200 millioner kroner. Nå skal politikerne diskutere eiendomsskatt i neste møte i Fellesnemnda, sier Tom-Arne Tørfoss direktør for økonomi og styring.