NRK Meny
Normal

Skandalekirurg får ikke operere

En dansk lege mister retten til å være kirurg i Norge. Det har Helsepersonellnemda avgjort.

Sykehus
Foto: NRK

I april 2006 vedtok Helsetilsynet å ta fra den danske kirurgen spesialistgodkjenningen som følge av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig kirurgisk virksomhet. Hofte- og kneoperasjonene hun utførte, ga en rekke pasienter varige mén.

Legen klaget vedtaket inn for Norsk Helsepersonellnemd.

Fikk ulik benlengde

76 år gamle Ingeborg Bøhn fra Engelsviken i Fredrikstad er en av 24 pasienter som har fått erstatning etter den danske kirurgens feiloperasjoner. Det ene benet hennes ble 4,5 centimeter lengre enn det andre.

- Det har ødelagt livskvaliteten. Nå kan jeg så vidt komme meg rundt i leiligheten, og ut på terrassen.

Før likte hun å gå turer. Nå har hun vondt dag og natt og er avhengig av krykker.

Andre pasienter må bruke rullestol etter inngrepene fra den danske legen. En pasient døde kort tid etter operasjonen.

Bare i Østfold har atten pasienter fått erstatning etter legens operasjoner ved Sykehuset Østfold. Utbetalingene beløper seg til over fem millioner kroner.

- Mener hun ble forhåndsdømt

I klagen til Helsepersonellnemda skrev legen at hun ble forhåndsdømt i media, at flere av pasientklagene ble framprovosert av tabloidpressen og at pasientene ikke har hatt noe reelt å klage over.

Legen kommer også med kritikk av ekspertisen Helsepersonellnemda brukte til å vurdere inngrepene hun gjorde.

Helsepersonellnemda har ikke tatt klagen til følge. Skadene som pasientene fikk, kunne vært unngått gjennom god planlegging og forsiktig og nøyaktig kirurgi, skriver Nemda og fastholder enstemmig vedtaket fra Helsetilsynet.

Behersker ikke rutinekirurgi

Nemda sier at legen ikke behersker rutinemessig kirurgi, og ikke er skikket til å ha selvstendig ansvar for kirurgisk virksomhet. Det høye antallet operasjoner med uheldig resultat, har vist mangelfull kompetanse.

De skriver også at legen manglet evne til å kontrollere sine egne følelser i konflikt- og stress-situasjoner, skrev mangelfulle journaler og ikke overholdt informasjonsplikten. 

Ved en anledning forlot hun en blødende pasient på operasjonsbordet i sinne. Pasienten døde få måneder etter operasjonen.

Legen kan ikke lenger være kirurg, men kan praktisere som lege.

Hvis legen vil ta saken videre, må den fremmes for domstolene.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 9,5 milliarder til dobbeltspor

    Stortinget vedtok i går å starte opp arbeidet med dobbeltspor-prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad neste år. Kostnadsrammen er 9,5 milliarder kroner. Prosjektsjef Jarle Rasmussen i Bane NOR sier planen om å ferdigstille ny stasjon og nytt dobbeltspor i 2024 står fast. Utbyggingen vil bety hyppigere avganger og kortere reisetid fra Moss og Rygge.

  • Redusert straff for narkosmugling

    Borgarting lagmannsrett har redusert straffen fra seks til fem og et halvt års fengsel for en 42 år gammel mossing som er dømt for smugling av 114 kilo hasj og 6 kilo marihuana over Svinesund i mai i fjor. En mann som var dømt til fengsel i fem år og tre måneder for å ha kjørt følgebilen har fått redusert fengselsstraffen til i tre år.