Skal vurdere Vestby-pasienter på ny

Helseminister Bent Høie mener det er riktig å gjøre en ny vurdering av når pasienter fra Vestby skal overføres fra Ahus til Kalnes. Etter planen skal det skje 2. mai, men Sykehuset Østfold sliter med et trangt akuttmottak og et høyt antall korridorpasienter. Dersom en ny vurdering viser at belastningen på Kalnes blir for stor, kan overføringen av Vestbypasientene bli utsatt.

Sykehuset Østfold Kalnes / vinterbilde
Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK