Skal finne ny løsning for rv.19

Statens vegvesen starter nå arbeidet med å finne en ny løsning for riksvei 19 gjennom Moss. I høst ble det avdekket at den opprinnelige planen for å krysse den kommende jernbanetunnelen i byen ble svært kostbar og komplisert. I sommer starter Vegvesenet med nye grunnundersøkelser, forteller regionveisjef Per Morten Lund. Tidligst byggestart for en ny riksvei 19 gjennom Moss er satt til 2028, mens jernbanen skal stå ferdig allerede i 2024.