Skal bli enklere for pasientene

Som første sykehus i landet har Sykehuset Østfold inngått et innovasjonspartnerskap med en privat aktør. Sammen med leverandøren Diffia skal de utvikle digitale løsninger som skal gjøre det enklere for blant annet kreftpasienter. Målet er at de digitale løsningene skal gi pasienter bedre oppfølging hjemme slik at de slipper lange og utmattende turer til sykehuset, sier Andreas Stensvold, avdelingssjef på kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold.