NRK Meny
Normal

Skal bevare unik laksestamme

Et norsk-svensk samarbeidsprosjekt skal gjøre Enningdalselva til en bedre lakseelv.

13 millioner kroner skal brukes for å ta vare på den unike laksestammen i elva som er ubesmittet av oppdrettslaks. Et av hjelpemidlene i arbeidet er en lakseteller som er installert midt i Mjølnerødfossen i Enningdalselva sør i Halden

Den registrerer all laks som går opp fossen og videre oppstrøms i Enningdalsvassdraget og inn i Sverige.

Laksetelleren er installert som del av et samarbeidsprosjekt mellom länsstyrelsen i Västra Götaland og Norsk Institutt for Naturforskning for å legge de øvre deler av vassdraget bedre til rette for laksen.

I år har 240 laks passert laksetelleren.

SE VIDEO:

Video Laks i Enningdalselva

Fjernet stein for mange år siden

– Vi tipper at flertallet av laksen befinner seg i Berbyområdet. En mindre del vandrer opp til det svenske vannsystemet, sier Daniel Johansson som er limnolog i länsstyrelsen i Västra Götaland.

Laksen har nemlig færre gyteplasser oppstrøms i elva. Den trives best når det er mye sten i elveløpet, som i Kynneälven, mens vassdraget i Enningdalen faktisk har blitt ryddet for sten for mange år siden.

– Man har jo drevet med mye tømmerfløting her, og for å drive det effektivt så tok man bort steinene i elva.

LES OGSÅ:

Håper å se effekten av arbeidet

Nå skal 13 millioner kroner – hvorav halvparten er EU-penger – brukes på å restaurere elva til sin opprinnelige stand. Et av tiltakene er å plassere ut stener i elveløpet. Håpet er at det vil gi mer laks i elva.

– Både laks og ørret er takknemlige arter å jobbe med. Så fort steiner er på plass, så er det snart fisk på plass som gyter.

Og det er dette laksetelleren skal gi informasjon om.

– Nytten vi har med fisketelleren er å se om det utgjør noen forskjell med de tiltakene vi gjennomfører, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Halden planlegger utleie elbiler

    Halden kommune søker om støtter til å etablere en elbilpool.
    Kommunen ber om 3 millioner kroner fra en pott Miljødirektoratet har satt av til klimatiltak. Planen er at 35 innleide elbiler skal erstatte ansattes bruk av privatbil på jobben. Etter klokka etter kl. 16 og i helgene skal de leies ut til innbyggerne, forteller Martin vik leder for kommunikasjon og service i Halden kommune

  • Informerte ikke politikerne

    Administrasjonen i Aremark skal ha betalt ut mer enn seks millioner kroner ut over vedtatt budsjett for rehabiliteringen av Aremark skole, uten at kommunestyret ble informert. Nå kobles kontrollutvalget inn. Det skriver Halden Arbeiderblad. Ordfører Geir Aarbu sier til avisen han ikke visste om overskridelsene