Skal unngå at unge overgripere blir voksne overgripere

Barn og unge som begår seksuelle overgrep skal få tilrettelagt hjelp i Østfold.

barnehuset kunst

Politiet i Østfold melder stadig inn overgrepssaker til Barnehuset i Oslo

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Barn og unge som forgriper seg på andre barn, skal nå få et tilrettelagt tilbud i Østfold.

– Dette er barn med grenseoverskridende adferd, forteller psykologspesialist Christian Lunde Hansen ved Åsebråten Barne- og Ungdomspsykiatriske Klinikk i Fredrikstad.

Christian Lunde Hansen

Psykologspesialist, Christian Lunde Hansen

Foto: Heidi Gomnæs

– Vi vet om 10-12-åringer som har forgrepet seg på jenter ned til fem, seks, syv-årsalder. Ofte gutter. Det kan være i alle samfunnslag og i alle grupper. Men en gruppe som går igjen er gutter som ikke helt får til en del sosial kontakt, gutter som kan være litt isolerte.

– Vi ser også at det er en del overgrep blant jevnaldrende, hvor det er alkohol og hvor jenter ikke har kunnet samtykket.

Skal avverge flere overgrep

I dag får unge overgripere tilbud om hjelp gjennom en rekke instanser.

– Men tilbudet har ofte vært tilfeldig, bekrefter Seksjonsleder på Åsebråten Barne- og Ungdomspsykiatriske Klinikk, Wenche Ellefsen.

Hun forteller at en tilrettelagt behandling av unge overgripere vil kunne gjøre en stor forskjell.

Wenche Ellefsen

Wenche Ellefsen, seksjonsleder på Åsebråten

Foto: Heidi Gomnæs

– Det vi vet er at når barn og unge forgriper seg på barn, så er det en stor mulighet for at det kan skje igjen. Og med behandling så vet vi at det er mulig å forebygge videre overgrep.

– Så unge overgripere kan fort bli voksne overgripere, hvis ikke noe skjer?

– Ja, det er riktig.

Krevende å jobbe med

– Seksuelle overgrep mot barn, utført av andre barn eller unge, er et krevende område, forteller psykologspesialist Christian Lunde Hansen. Selv en garvet psykologspesialist innrømmer at det er krevende å jobbe med disse barna, og samtidig vite hva de har gjort. Men dette er barn, barn som også skal ha et liv, forteller Lunde Hansen.

– Her er det barn som har tråkket over noen grenser og som også skal ha et liv. Det betyr at de skal kunne returnere til en skole, en skolegård hvor det er mange andre barn. Det handler om sikkerhet. Og de skal kunne være ute i gata og leke på lik linje med jevnaldrende.

– En del av dem vet jo også at de har gjort noe galt. Så det er barn som faller utenfor systemet i større og større grad. Utenfor livet og de trenger hjelp og støtte til å håndtere dette, for å unngå at de gjør nye overgrep

Skal reise hjem til barn og unge

På Åsebråten i Fredrikstad har de et team med bred kompetanse på området. Med veiledning og støtte fra Barnehuset og ressurssenteret V27 i Bergen skal de gi et lokalt tilbud til unge overgripere.

– Vi planlegger et tilbud hvor vi bruker noen av de ressursene vi har i ambulant innsatsteam. Hvor vi kan reise hjem til familien og treffe dem der de er, forteller Lunde Hansen.

Åsebråten Barne- og Ungdomspsykiatriske Klinikk

Åsebråten Barne- og Ungdomspsykiatriske Klinikk

Foto: Heidi Gomnæs