Siktet for overgrep mot pasient

Episoden skal ha skjedd i en behandlingssituasjon mellom et helsepersonell i Østfold og en pasient.

Nå er mannen siktet  for seksuelle overgrep mot pasienten.

Vært i søkelyset tidligere

Helsetilsynet i Østfold bekrefter at de har startet tilsynssak mot mannen på bakgrunn av politiets siktelse. Den siktede er i politiets fokus for å ha foretatt seksuelle handlinger mot en som ikke samtykket.

- Det er ikke første gang han er i søkelyset for seksuelle overgrep, bekrefter spesialrådgiver Knut Fredrik Thorne hos Helsetilsynet i Østfold.

- Han har hatt en sak på seg tidligere, hvor han hadde upassende oppførsel overfor en pasient. Det resulterte i at vi konstaterte at han hadde brutt loven, men at det ikke var aktuelt å frata ham autorisasjonen, sier Thorne.

Brudd på loven

Han ønsker ikke å gå nærmere i detalj på hva mannen har gjort, men understreker at han foreløpig kun er siktet.

Ifølge Thorne er det ikke ofte politiet sikter helsepersonell.

- Helsetilsynet i Østfold har behandlet en lignende sak tidligere hvor det ble konstatert brudd på helsepersonelloven.

Overtredelsen var imidlertid av en slik karrakter at det ikke var aktuelt med reaksjon annet enn at det ble gitt råd og veiledning.