Setter inn tiltak mot dårlig luftkvalitet

De største Østfold-byene prøver nå å forhindre dårlig luftkvalitet ved å feie og legge ut saltløsning på veiene. Det kan bli aktuelt med piggdekkforbud på sikt.

Trafikk i Fredrikstad

Det ble lange køer i Fredrikstad etter et trafikkuhell tidligere i dag. Nå skal kommunen feie gatene.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Ifølge Norsk institutt for luftforskning, vil luftkvaliteten i Fredrikstad og Sarpsborg være moderat utover ettermiddagen og tirsdag.

Reidun Ottosen

Fagleder i miljøavdelingen i Fredrikstad kommune, Reidun Ottosen, sier at de skal i gang med en tiltakutredning, men at de i første omgang skal prøve å binde svevestøv med saltløsning.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

– Vi er forberedt på høye verdier i Fredrikstad. Det har med været å gjøre. Det er kaldt i dag, veiene er tørre og det kan komme litt mildere luft inn i morgen. Da får vi et "lokk" over byen, sier Reidun Ottesen ved miljø- og landbruks-avdelingen i Fredrikstad.

Prøver å binde svevestøvet

Statens vegvesen har satt igang tiltak med feiing og utlegging av saltløsning for å forhindre svevestøv. Det gjelder byene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

I Oslo blir det fra i morgen forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier mellom klokken 06.00 til 22.00. Kjøreforbudet vil gjelde frem til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede.

Dette er ikke aktuelt i Fredrikstad.

– Det er ikke aktuelt med dieselforbud som i Oslo. Problemet i Fredrikstad er svevestøv, som blant annet skyldes piggdekk. I Oslo er det også nitrogendioksid, som skyldes utslipp fra dieselbiler, sier Ottosen.

Kan bli aktuelt med piggdekkforbud

Til neste år skal både Fredrikstad og Sarpsborg gjøre en tiltaksutredning. Tiltakene som vurderes da er piggdekkforbud og restriksjoner når det gjelder fyring. Miljørådgiver i Sarpsborg kommune, Ingvild Marie Moen-Jeppesen, sier at det ikke blir noen andre tiltak utover feiing frem til rapporten ligger klar.

– Men vi følger med på luftkvaliteten. Nå har vi bedt de som drifter veiene om å feie eller bruke støvdemping for å minske svevestøv, sier hun.

Gisle Andersen i Statens vegvesen sier at de skal prøve å binde svevestøvet.

– Vi legger ut en løsning med magnesiumklorid, altså saltløsning, som vi sprer ut på veiene. Det er for å binde støvet. Det ligger utrolig mye finstøv langs de høytrafikkerteveiene.