Sekssifret smell etter sprenging

Griseprodusent Henrik Mørk Eek har fått en bot på 200.000 kroner av Skiptvet kommune, men han nekter å betale skriver smaalenene.no. Kommunen er informert om Mørk Eeks utvidelsesplaner, men mener sprengingarbeidet går langt utover det omfanget de ventet. Mørk Eek har tre ukers frist til å svare på eller betale kommunens overtredelsesgebyr.