Seks prosent fikk sosialhjelp

Halden, Moss og Eidsberg er Østfold-kommunene som har høyest andel sosialhjelpsmottagere, ifølge tall fra Østfold Analyse. I Halden fikk i fjor 6,1 prosent av innbyggerne i alderen 20 til 66 år sosialhjelp. I Moss og Eidsberg får 5,6 prosent av denne gruppen sosialhjelp. Våler er i den andre enden av skalaen, der halvparten så mange, 2,8 prosent, mottar sosialhjelp.