Se det rørende brevet fra den utenlandske vogntogsjåføren

«Du har reddet mitt og andres liv», skriver en østeuropeisk sjåfør til den norske kontrolløren som stoppet ham.

Dette brevet fikk Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen fra en utenlandsk vogntogfører.

Det håndskrevne brevet traff hjertet til kontrollør Bjørn Uno Rognby.

Foto: PRIVAT

«Jeg vil takke deg for den profesjonelle jobben du gjør.»

Slik starter det håndskrevne brevet Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen fikk fra en utenlandsk lastebilsjåfør som ble stanset i kontroll.

Det er ikke uvanlig at kontrollørene møter sjåfører som jubler for at de blir stanset med slitte dekk. Men det er sjeldent de blir takket på denne måten.

– Det vekker litt følelser når du får et slikt brev og vi forstår at de er i en vanskelig situasjon. Men vi kan ikke sende dem videre på grunn av følelser. Har de dårlige bremser eller dekk, så må de stanses, sier Rognby, som har jobbet 13 år med tungbilkontroller.

– Ledelsen gambler med sikkerheten

I brevet fra den østeuropeiske sjåføren takkes kontrolløren også for å ha påpekt arbeidsgiverens «amatørmessige» forhold til dokumenter.

– Det er faktisk ganske mange som takker oss for måten vi arbeider på selv om de blir anmeldt og stoppet – de synes vi opptrer profesjonelt. Og vi tar oss tid til å høre på hvorfor ting ble som det ble, sier Rogneby.

Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen

Han har jobbet med tungbilkontroller i 13 år, men aldri fått et takkebrev for å ha stoppet noen.

Foto: Privat

Han forteller at mange av sjåførene som stanses, blir utnyttet av sin egen arbeidsgiver. Det inntrykket bekreftes av leder Øyvind Grotterød i Utekontrollseksjonen i Østfold.

Grotterød sier de har sett eksempler på selskaper som bevisst sender med bilene sine defekte kjettinger, for få kjettinger eller for dårlige dekk.

– Det som fortsatt sjokkerer garvede kontrollører er holdninger blant ledelsen i enkelte transportfirmaer, hvor det gambles med sikkerheten både for egne sjåfører og øvrige trafikanter, sier han.

Høres ikke av sjefen

Denne uken har Grotterød ledet en omfattende tungbilkontroll på grenseovergangene ved Svinesund og Ørje. Resultatet var at 221 kjøretøy hadde tekniske mangler, og at 114 tunge kjøretøy, hvert femte kontrollerte, fikk kjøreforbud.

– De tekniske manglene er omtrent som forventet, men allikevel meget alvorlige med tanke på trafikksikkerheten på norske vinterveier, sier Grotterød.

Rogneby sier at mange av sjåførene har gitt sjefen beskjed om at utstyret ikke er i orden, men de får bare beskjed om å fortsette å kjøre eller finne seg en ny jobb.

– Men når det er vi som setter ned foten og presser på, så forstår også sjefen at vi ikke slipper dem videre før ting er i orden. Da må de få nytt utstyr for å komme seg videre, sier han.

Dette står det i brevet:

«For det første vil jeg takke deg for den profesjonelle jobben du gjør. Du har reddet mitt og andres liv.

For det andre vil jeg takke deg for å påpeke min arbeidsgivers amatørmessige forhold til dokumenter.»