NRK Meny
Normal

Sarpsborg-rådmannen: – Må gjøre nedskjæringer på alle områder

Sarpsborg kommune må kutte driftsbudsjettet med nesten 100 millioner kroner i 2015. Eiendomsskatten økes, og investeringer i nytt bibliotek utsettes.

Rådmann i Sarpsborg, Unni Skaar

Rådmann Unni Skaar sier innbyggerne vil merke endret standard på noen tjenester, men at Sarpsborg kommune skal levere forsvarlige tjenester også i 2015.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Dette er noen av hovedlinjene i rådmann Unni Skaars forslag til budsjett for 2015, og handlingsplan til og med 2018. Ifølge rådmannen vil kuttene i neste års budsjett ramme nær sagt alle kommunens tjenesteområder.

– Det er et tøft budsjett med behov for nedskjæringer og omstillinger, men vi leverer forsvarlige tjenester i Sarpsborg også til neste år, sier Skaar til NRK.no.

Hun forteller at driftsbudsjettet må kuttes med 92 millioner kroner – og at dette er krevende, men at kommunen har lagt en plan for hvordan de skal få det til. Årsaken til nedskjæringene er blant annet at Sarpsborg opplever en betydelig inntektssvikt i 2014.

– Innbyggerne kommer til å merke endringer i brukerbetaling og eiendomsskatt, men også at det blir en annen standard på noen tjenester, sier Skaar.

Økte avgifter

I budsjettforslaget er det lagt inn en økning av eiendomsskatten med 0,5 promille, noe som tilsvarer rundt 600 kroner for en gjennomsnittlig husstand.

– Vi ligger fortsatt under gjennomsnittet for byene i Østfold. Det er viktig at skal vi levere gode tjenester, må vi også ha et forsvarlig inntektsnivå, så vi har valgt å legge på noe også i år, sier rådmannen.

Også avgiftene til vann, avløp og renovasjon øker med 5,6 prosent, eller omtrent 450 kroner.

– Det er fordi vi investerer i både oppgradering av gammelt anlegg, og å legge nytt til nye bolig- og næringsområder. Det er Sarpsborg som vokser, og trenger et bedre vann- og avløpssystem.

I tillegg vil månedsprisene på SFO og barnehager øke med 100 kroner utover den generelle prisveksten.

Her kommer kuttene

Sarpsborg kommunes hjemmeside er det lagt ut en oversikt over noen av de foreslåtte nedskjæringene:

 • Innen grunnskolen kuttes budsjettet med 11,6 millioner kroner. Dette vil medføre redusert bemanning.
 • For omsorgstjenestene generelt er det forutsatt en innsparing gjennom turnusomlegginger som gir mer effektiv drift, og ved at hyppighet på praktisk bistand/hjemmehjelp for hjemmeboende halveres.
 • 4 millioner skal spares ved å innføre flere dobbeltrom. I 2015 opprettes midlertidig seks nye dobbeltrom. Full eneromsdekning på sykehjem må utsettes til 2017.
 • Friskliv-sentralen og poliklinisk fysioterapi avvikles.
 • Det blir redusert kapasitet på dagsenter for eldre.
 • Det er ikke funnet rom for å videreføre «Prosjekt Fargespill» og «Verdensrommet».
 • Enhet forebyggende tjenester må spare 1,4 millioner kroner gjennom avvikling av HomeStart og reduksjoner i utekontakten.
 • Kommuneområde HR må redusere aktiviteten tilsvarende 3,8 millioner kroner.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Rådmannes i Sarpsborgs budsjettforslag for 2015

I dette budsjettforslaget ligger det inne kutt på nesten 100 millioner kroner. Sarpsborg kommune skal også investere nesten 560 millioner kroner i 2015, i blant annet det nye helsehuset.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Investeringene

Av store investeringer som skal gjøres i neste budsjettår trekker rådmannen blant annet frem den nye sentrumsskolen som skal være ferdig i 2015. De totale investeringene er på nesten 560 millioner kroner

 • Ny sentrumsskole innvies: Sandesundsveien barneskole.
 • Investeringene i nye og driftseffektive kommunale barnehager videreføres. Ny Hafslundsøy barnehage åpner i 2015.
 • Kommunen tar i bruk den tidligere sykehusbygningen i Sarpsborg som nytt helsehus.
 • I sentrum oppgraderes gågata og Kulås amfi.
 • Kløvningsten bosenter med 12 plasser for utviklingshemmede åpnes i 2015.
 • Oppgradering av byens transportsystem er i gang. Det vil bli bedre tilrettelagt for gående og syklende i Sarpsborg. Planlegging av en ny bru over Sarpsfossen er i gang.
 • Kunstisbanen rehabiliteres.
 • Sarpsborg Scene oppgraderes.
 • Forberedelse av byjubileet er prioritert i et ellers stramt budsjett. Det avsettes for 2015 2,6 millioner kroner til drift av jubileumsarbeidet, hvorav 1,7 millioner overføres til byselskapet iSarpsborg.

Skaar peker også på de store samferdselsinvesteringene kommunen står overfor i de kommende årene.

– Vi har belønningsmidler fra samferdselsdepartementet, det gjør at vi også må bruke noen kommunale midler for å satse på både sykkel, kollektiv og bedre tilrettelegging for trafikken i sentrum. Vi har også større investeringer som kommer over tid, når vi snakker om ny Sarpebru og ny gang- og sykkelbru fra Opsund til Hafslundsøya. Noe av dette kommer allerede i 2015.

Bibliotek og eneromsdekning utsatt

Som varslet før sommeren blir investeringer i nytt bibliotek og kulturskole foreslått utsatt. De tunge investeringene i prosjektet vil i så fall ikke komme før i 2018.

– Dette er det viktig å ha en god politisk debatt om og behandling av, så vi har foreløpig valgt å utsette investeringene med ett år og vil fremme det som en egen sak til politikerne i løpet av vinteren som kommer, sier Skaar.

Også full eneromsdekning på sykehjemmene må utsettes, selv om rådmannen påpeker at kommunen nærmer seg målet.

– Vi har over 90 prosent eneromsdekning, men så er vi ikke helt i mål. Det skulle vi gjerne vært i 2015, men vi har måttet utsette det til 2017. Vi skal først opp og stå med et nytt helsehus som krever mye, både på korttidsplasser og legevakt. Så vi må leve også de neste årene med noen dobbeltrom på sykehjemmene våre.

– Men i 2017 er dere i mål?

– Vi har lagt inn 22 millioner økning på omsorgstjenestene i 2017 til å klare et løft. Vi er jo langt allerede, men skal komme helt i mål i 2017.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Åpner for " drop in " vielse

  I høst åpner Sarpsborg kirke opp for "drop-in-vielser".

  Prest i Sarpsborg kirke, Ragnhild Hansen, sier etterspørselen etter mindre seremonier er økende.

  Nå blir det mulig å gifte seg enkelt, høytidelig og uten lang ventetid i Østfold.

  Sarpsborg kirke
  Foto: Sebastian Nordli/NRK
 • Brann slukket

  Brannen i en rekkehusleilighet på Hurrødåsen i Fredrikstad er slukket. Den hadde startet på kjøkkenet, opplyser Øst 110-sentral.