Samfunnsstraff ble fengsel

Borgarting lagmannsrett har skjerpet straffen for en 33 år gammel Fredrikstad-mann som er dømt for kjøp og salg av hasj.

Fredrikstad tingrett dømte mannen til å utføre 420 timer samfunnsstraff. Både påtalemyndigheten og den dømte anket dommen.

Lagmannsretten fastsatte straffen til åtte måneders fengsel, men halvparten ble gjort betinget

med en prøvetid på to år