Samfunnsstraff ble fengsel

Borgarting lagmannsrett har skjerpet straffen for en 33 år gammel Fredrikstad-mann som er dømt for kjøp og salg av hasj.

Fredrikstad tingrett dømte mannen til å utføre 420 timer samfunnsstraff. Både påtalemyndigheten og den dømte anket dommen.

Lagmannsretten fastsatte straffen til åtte måneders fengsel, men halvparten ble gjort betinget

med en prøvetid på to år

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: