Saksøkes for 1,5 millioner

Eierne av Berger barnegård i Halden saksøker tidligere ansatt for 1,5 millioner.

Berger barnegård, Halden

GÅR TIL SAK MOT TIDLIGERE ANSATT. Nå kreves en tidligere styrer i Berger barnegård i Halden for 1,5 millioner kroner.

Foto: Rainer Prang / NRK

Eierne av Berger barnegård i Halden, som ble tvangsstengt i 2007, saksøker en tidligere ansatt for 1,5 millioner kroner.

Barnehagen ble ifølge eierne ulovlig stengt, og virksomheten ble etter et kommunalt vedtak flyttet til fotballklubben Kvik Haldens lokaler, der det fortsatt drives barnehage.

Les også:

Har saksøkt flere

Det er ikke første gang de tidligere eierne av Berger barnegård går til sak i forbindelse med at barnehagen deres ble tvangsstengt og flyttet til fotballklubben Kvik Haldens klubbhus på Strupe i Halden i 2007.

Både kommunepolitikere, foreldre til barna i barnehagen og ansatte der har vært tidligere vært trukket for retten etter stengningen, men eierne har ikke fått verken oppreisning eller medhold i tidligere rettssaker.

Ifølge Halden kommune var det nødvendig å flytte barna vekk fra barnehagen, fordi man fant flere forhold uholdbare der.

Familien Stang har hele tiden hevdet at det ble iverksatt en ulovlig handling mot dem, og at de ble frastjålet private barnehagen.

Les også:

Berger barnegård, Halden

SENDT TIL MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN. Familien Stang har sendt sin sak til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Den skal også gjennomgås av settefylkesmann i Vestfold.

Foto: Rainer Prang / NRK

Flyttet til klubbhus

Barnehagebarna ble etablert i et klubbhus, som langt ifra var klargjort for barnehagedrift, da flyttingen skjedde.

Familien Stang har pekt på at ansatte i kommunen både satt med verv i klubben og har håndtert formelle sider av stengningsvedtaket underveis.

Det er også klaget på at ansatte ved Fylkesmannen i Østfolds kontor i Moss, kan ha hatt forbindelse til ansatte i Halden kommune, og det er derfor opprettet settefylkesmann i Vestfold for saken.

Underveis har familien Stang krevd innsyn i en rekke dokumenter knyttet til avtaler, som ble gjort med Kvik Halden, samt andre forhold de mener kan ha hatt betydning for saken.

Ifølge kommunen selv ikke har innsynsrettighetene blitt håndhevet slik de skulle, fordi innsynskravet har vært omfattende.

Halden kommune er refset av Sivilombudsmannen i denne sammenhengen.

Sarpsborg tingrett

TRE DAGER I TINGRETTEN. Saken skal opp den 22. mai, og det er satt av tre dager i Sarpsborg tingrett.

Foto: Rainer Prang / NRK

Saksøkes for 1,5 millioner

Nå kreves en tidligere styrer i Berger barnegård for 1,5 millioner kroner.

Eierne av barnegården mener saksøkte via sin tilknytning til fotballklubben Kvik Halden bidro til, at barnehagen deres ble tvangsstengt.

Sturla Johnsen, fra advokatfirmaet Raugland as, forsvarer den tidligere barnehagestyreren.

Han sier til NRK at kravet fra eierne av Berger barnegård både mangler faktisk og rettslig grunnlag, og det er nedlagt påstand om frifinnelse.

I og med at saken skal prosederes for retten, ønsker ikke Johnsen å gi ytterligere kommentarer.

Saken skal opp den 22. mai, og det er satt av tre dager i Sarpsborg tingrett.