Sa opp konsulentavtale etter NRK-spørsmål

Terje Moland Pedersen kan bli nominert til en fylkestingsplass i valget neste år. I den sammenheng har NRK Østfold undersøkt hans forhold til sin tidligere arbeidsgiver Gambit H+K, som han siden har vært en tilknyttet rådgiver for. Den avtalen sa Moland Pedersen opp i dag, etter at NRK tok kontakt.

Terje Moland Pedersen
Foto: Scanpix / Scanpix

Jeg har på ingen måte noen forpliktelser eller bindinger overfor Gambit, og mottar ingen godtgjørelse fra dem.

Terje Moland Pedersen

Terje Moland Pedersen ble ansatt som seniorrådgiver i Gambit H+K i august 2012, og fratrådte sin stilling etter mars 2014. Han hadde fram til i formiddag en avtale med selskapet som en såkalt tilknyttet rådgiver.

Etter at NRK fikk Moland Pedersens syn på saken i formiddag har han imidlertid gjort oss oppmerksom på at han har sagt opp samarbeidsavtalen med selskapet.

Samarbeidsavtalen innebar ikke noe ansettelsesforhold eller noen forpliktelser overfor selskapet, men jeg har valgt å si opp denne for å slippe unødige spekulasjoner rundt min person,

skriver Moland Pedersen i en e-post til NRK:

Moland Pedersens oppsigelse

Terje Moland Pedersen sendte denne e-posten til NRK Østfold i formiddag, etter at han svarte på våre spørsmål.

Foto: Skjermdump, epost

Gambit H+K's nettside presenterer Moland Pedersen som en tidligere politiker med flere tiårs erfaring innen områdene samfunnssikkerhet, kriminalomsorg og politi.

Får ros av Transparency International

– Jeg tenker umiddelbart at dette er et godt eksempel på at systemet fungerer, sier Jan-Sverre Syvertsen, som er kommunikasjonsansvarlig i Transparency International Norge (TI). TI jobber mot korrupsjon og for åpenhet i krysningspunktene mellom politikk og næring i 90 land.

Jan-Sverre Syvertsen, TI Norge

– Flere burde gjøre som Moland Pedersen, mener Jan-Sverry Syvertsen i Transparency International Norge.

Foto: TI Norge

– Når media oppdager en sak og tar kontakt med den det gjelder, så tenker han seg om og tar konsekvensen av at han ser at han befinner seg i en situasjon som er vanskelig å forsvare. Så i denne saken mener jeg at det som skal skje, har skjedd.

– Det Moland Pedersen har gjort her er noe flere burde gjøre?

– Han har jo åpenbart reflektert over bindinger, og den avtalen han har hatt med Gambit. Og det er det flere som burde ha gjort.

Bytter jobber og utnytter nettverk

Syvertsen knytter sitt utsagn til den såkalte svingdørsproblematikken, som handler om at lobbyister og kommunikasjonsrådgivere går frem og tilbake mellom forretninger og politikk. De frisker opp nettverkene sine når de er politikere, og bruker så de nettverkene når de er tilbake i kommunikasjonsbransjen.

– Det er i utgangspunktet ikke ulovlig, men det er problematisk fordi det i for liten grad er åpenhet rundt for eksempel kundelister. Dermed er det ingen mulighet til å undersøke eller etterprøve hvem de jobber for når de er politikere, og hvem de jobber for når de er forretningsmenn.

Spesielt ble dette et tema da landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) gikk fra en rådgivningsjobb i PR-byrået First House til Solberg-regjeringen.

Les mer:

Var ingen interessekonflikt

I forkant av at han sa opp avtalen med Gambit H+K, argumenterte Moland Pedersen for at det ikke var noen risiko for interessekonflikter i hans daværende situasjon.

– Jeg har ikke noe ansettelsesforhold til Gambit, derfor kan jeg ikke se at det er noe motsetningsforhold. Jeg har på ingen måte noen forpliktelser eller bindinger overfor Gambit, og mottar ingen godtgjørelse fra dem.

Terje Moland Pedersen Gambit

Slik presenterer Gambit H+K Terje Moland Pedersen på sin nettside. Han har nå altså bedt selskapet fjerne henvisningen, siden han har sagt opp sin avtale med selskapet.

Foto: Skjermdump/Gambit Hill+Knowlton Strategies

Jobbet for beredskapssenter

Moland Pedersen sa altså opp sin stilling i Gambit H+K i vår, og avsluttet sin nåværende avtale som tilknyttet rådgiver i dag. I tidsrommet mellom hadde han ett oppdrag for selskapet. Det var knyttet til tidligere arbeid for å få etablert et beredskapssenter for nødetater på Rygge, fortalte han i formiddag.

– En av de sakene jeg jobbet med da jeg var i Gambit var å bistå med å få etablert beredskapssenteret for nødetater på Rygge. Det var et interessant oppdrag og jeg ønsket å kunne jobbe mer med. Det har jeg gjort, om enn i en meget beskjeden grad har jeg fortsatt det engasjementet. Det er en god sak for Østfold.

Hypotetiske interessekonflikter

Moland Pedersen er nå ett av førti navn på Arbeiderpartiets nominasjonsliste foran kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Partiets nominasjonsmøte holdes den 24. november. Moland Pedersen ser så langt på mulige fremtidige interessekonflikter som svært vage problemstillinger.

– Det er et veldig hypotetisk spørsmål. For det første, hvis jeg får plass på Fylkestinget, så vil tiden min være mye brukt opp. Og så vil jeg uansett komme til å vurdere hva slags oppdrag det er. Om det på noe som helst måte kan komme i konflikt med noe.

Nominasjon Terje Moland Pedersen

Siden pensjonen er min hovedinntekt er det pensjonist jeg er, anser Terje Moland Pedersen.

Foto: Skjermdump/Østfold Arbeiderparti

Så det holder med at du er oppført som pensjonist på nominasjonslista?

– Det er jo det jeg er. Min inntektskilde er pensjonen. Jeg har en meget beskjeden inntekt fra dette lille engasjementet knyttet til Rygge, det er bare noen få tusen. Ikke ti tusener, en gang.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Telenor sliter på Aspedammen

    Telenor innrømmer at de har problemer med å få reparerte bruddet på telefonlinjene til Aspedammen i Halden kommune. Telenor må ha sikkerhetsmannskaper på plass, ettersom arbeidene skal skje ved jernbanelinja. Det er dette som tar tid, ifølge kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

  • Erstatningssak om Hankø-hytter

    Selskapet Hankø Utvikling og staten møtes nå i retten i en erstatningssak. Det er utbyggeren som krever erstatning for at byggeprosjektet med utleiehytter i Hankøsundet ble forsinket som følge av at Fylkesmannen i 2017 nektet igangsettelse, skriver Dagens Næringsliv.