Rygge trenger mer penger

Rygge Sivile Lufthavn har bedt om mer penger fra eierne, fordi det blant annet skal borres ned lys i rullebanen.

Moss lufthavn Rygge
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Fylkesrådmann Atle Haga anbefaler fylkespolitikerne å gi flyplassen ytterligere fem millioner kroner i lån. Senest i februar fikk flyplassen siste del av et lån på 7,5 millioner kroner.

RSL er i ferd med å investere 50 millioner kroner i nye lys på rullebanen , som blant annet skal hindre at tåke stanser flytrafikken .

- Vil få tilbake pengene

Fylkesordfører Ole Haabeth tror Rygge Sivile Lufthavn snart klarer seg uten nye lån fra eierne, og at investeringene vil lønne seg.

Med det foreslåtte nye lånet på fem millioner, har fylkeskommunen brukt nærmere 30 millioner kroner på flyplassen. Samtidig er målet å trekke seg ut som eier.

- Når tiden er moden for at vi skal trekke oss ut som eier av RSL, er jeg ganske sikker på at vi kommer til å få tilbake de pengene vi har investert, sier Haabeth.

- Utviklingen på Rygge er veldig positiv, så vi har veldig tro på at man driftsmessig vil komme i balanse ganske snart, sier han.