Rygge kan avlaste OSL

– Rygge og Torp kan ta mye mer av flytrafikken på Østlandet, dersom det legges til rette for det. Det sier medlem av Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Nils Aage Jegstad (H). Han mener bygging av en tredje rullebane på OSL Gardermoen bør sees i sammenheng med det totale tilbudet som finnes på Østlandet.

Fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad
Foto: Akershus Fylkeskommune