NRK Meny
Normal

Vil kjempe for Rygge flyplass

Årsmøte i Østfold Senterparti krever at Rygge hovedflystasjon må bestå.

Rygge flystasjon

Østfold Senterparti vil ha flere aktiviteter lagt til Rygge Flystasjon, framfor å legge ned.

Foto: Bast, Ida von Hanno / SCANPIX

Rygge Flystasjon vurderes nedlagt. Luftforsvaret har for mange baser, mener Regjeringen.

Regjeringens planer for en fremtidig luftforsvars-struktur uroer i Østfold Senterparti.

- Rygge Flystasjon har både en nasjonal, regional og lokal betydning, og derfor krever årsmøte i Østfold Senterparti at Rygge hovedflystasjon må bestå - både for militære og sivile formål, heter det i en pressemelding fra partiet, som har vært samlet i helgen.

Les også:

Usikker fremtid for flystasjonen

Stor og viktig arbeidsplass

Helikoptertjenesten på Rygge flystasjon er en svært viktig del av redningstjenesten og oljevernberedskapen i Oslofjorden og tilliggende kystområder og må ikke svekkes.

Med over 600 tilsatte er Rygge flystasjon en av Luftforsvarets største avdelinger og en av de største arbeidsplassene i regionen.

- Skulle flystasjonen bli lagt ned, som følge av den varslede gjennomgangen av Luftforsvarets basestruktur, ville det være et stort tap for Østfold. Mange arbeidsplasser og et mangfoldig kompetansemiljø kan bli borte, sier fylkesleder i Østfold Senterparti Per Inge Bjerknes.

Moss lufthavn Rygge

Østfold Senterparti frykter at en nedleggelse av den militære aktiviteten på Moss Lufthavn Rygge, også kan slå negativt ut for den sivile delen av aktiviteten på flyplassen.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Truer den sivile lufthavnens eksistens

- Rygge flystasjon har en strategisk plassering for Norge i forhold til å forsvare landets sentrale organer, heter det fra årsmøtet.

Det pekes på at Norges nære kyststrøk og havområder nyter godt av en operativ flystasjon på Rygge.

Framfor å legge ned, burde man heller flytte tjenester til Rygge for å styrke kompetansen og utvide virkeområdet ytterligere - både innen forskning, forsvarsmessig og flyoperativt mener Østfold Senterparti.

I november 2004 fikk Luftforsvaret konsesjon til å anlegge, drive og inneha den sivile lufthavnen Moss lufthavn Rygge på området til Rygge flystasjon.

- Om flystasjonen skulle legges ned, er det en trussel også mot den sivile lufthavnen. Lufthavnen er viktig i logistikk- og transportfylke Østfold og i arbeidet med styrkingen av næringsliv og turisme i fylket, sier Bjerknes.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.