Rygge beholder Generalinspektøren

Det er enighet om langtidsmeldingen for Forsvaret. For Rygge betyr det at 200 arbeidsplasser blir værende, og at helikopteraktiviteten øker i 2019.

Bell-helikoptre, Rygge flystasjon

Generalinspektøren blir, og helikoptrene i Bardufoss flyttes til Rygge i 2019.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF er enige om rammene for forsvarsbudsjettet i 2017. Men langtidsplanen har ikke støtte fra de to støttepartiene - men derimot fra Arbeiderpartiet.

Generalinspektøren for Luftforsvaret er allerede etablert på Rygge, og blir værende der. Det betyr at 200 arbeidplasser ikke flyttes til Bodø, som tidligere foreslått.

Inger-Lise Skartlien i studio

Rygges ordfører Inger-Lise Skartlien (A) er godt fornøyd med avtalen om Forsvarets langtidsplan for Rygges del.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Når det gjelder helikopterbasen på Bardufoss, som er forslått flyttet til Rygge, vil det ikke skje før i 2019. I mellomtiden skal landmaktsutreningen gjøre klart hva Hærens behov for framtiden er, og hva helikopterbasen i Bardufoss skal erstattes med nordpå.

Bell-helikoptrene har uansett ikke vært det viktigste for Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien så nøye. Generalinspektøren, og de 200 arbeidsplasene som følger med ham, har vært langt viktigere.

– Vi har helikoptre på Rygge, og mye interessant skal skje. Forsvarets regulering vil gå sin gang. Vi får se, det er ikke liv eller død for Rygge, disse helikoptrene fra Bardufoss.

Wiborg strålende fornøyd

Erlend Wiborg

– Dette er veldig gledelig og vil sikre og styrke forsvarsevnen på Østlandet., sier Erlend Wiborg.

Foto: TERJE STEN JOHANSEN/Fremskrittspartiet

– Jeg er strålende fornøyd med at vi har fått gjennomslag for økt militær aktivitet på Rygge, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Østfold Fremskrittsparti.

– Regjeringen har fått gjennomslag for å beholde Generalinspektøren for Luftforsvaret og hans stab på Rygge, og har dermed reversert den forrige regjeringens vedtak om å legge ned på Rygge og flytte det nordover, kommenterer Wibort til NRK via telefon.

– Det at vi også har fått gjennomslag for å flytte Bell-helikopterne til Rygge er veldig gledelig og vil sikre og styrke forsvarsevnen på Østlandet.