Rush av pasienter

Mange Østfoldinger er nå syke og Sykehuset Østfold opplever en stor pågang av pasienter.

Mandag 3. desember kom det hele 149 pasienter til akuttmottaket. Dette er det nest høyeste antallet etter innflytting på Kalnes, skriver sykehuset på sine nettsider. Det skal nå være fullt på rommene og noen pasienter blir derfor plassert på korridor.

Akuttmottaket Sykehuset Østfold
Foto: Sykehuset Østfold