Runar har blitt økologisk inspirasjonsbonde

Etterspørselen etter økologisk mat stiger raskt, men det kan bli vanskelig å nå Stortingets mål om 15 prosent økologiske landbruksvarer innen 2020. Det skal blant andre Runar Sørli fra Skjeberg prøve å gjøre noe med.

Runar Sørli, bonde i Skjerberg

Runar Sørli i Skjeberg er en av 30 bønder som skal inspirere kollegene til å satse økologisk.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Ifølge en rapport fra Riksrevisjonen utgjør både produksjon og forbruk av økologisk mat en så liten andel at det vil bli svært krevende å nå målet til Stortinget om 15 prosent i 2020.

I 2014 utgjorde økologisk mat 1,45 prosent av omsetningen i dagligvarehandelen og 4,7 prosent av jordbruksarealet var dyrket økologisk.

– Forbruket har økt noe, men produksjonen går ned. Virkemidlene stimulerer ikke nok til å øke produksjon og salg. Det offentlige kan påvirke etterspørselen mer ved å øke sitt forbruk av økologisk mat, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til riksrevisjonen.no.

– Mulig

Samtidig har samarbeidsprosjektet Landbrukets Økoløft​ plukket ut 30 bønder som skal inspirere kolleger til å satse økologisk.

Runar Sørli fra Skjeberg i Østfold, er en av dem.

– Kan du få gode avlinger, brukbare åkre og dyr som produserer på øko, så tror jeg at bøndene ser at dette er mulig, når utviklingen nå har gjort at vi får til dette på ganske lik linje med det kommersielle, sier han.

Runar Sørli selger økologiske egg fra gården i Skjeberg

Runar Sørli mener det er fullt mulig å få til gode avlinger ved å satse økologisk.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Morsom utfordring

Østfold har landets nest høyeste økologiske landbruksproduksjon, etter trøndelagsfylkene.

Målet er nå at flere skal følge etter og legge om til økologisk produksjon, blant annet ved hjelp av «inspirasjonsbonde» Runar Sørli i Skjeberg.

– Det er en faglig utfordring ved å være bonde og lykkes med økologisk produksjon, men den er veldig morsom. Utfordringen ligger i å lykkes med den agronomiske biten, når man ikke har sprøytemidler og kunstgjødsel, og likevel skal få avlinger, brukbare åkre og dyr som fungerer og yter det man skal, sier han.