Hopp til innhold

Frivillige sikrar aktivitet på sjukeheimar: – Eg kjenner meg så heime

Frivillige sørger for at bebuarar på sjukeheimar kan drikke alkohol og delta på aktivitetar. Det vil bli eit større behov for frivillige, meiner forskar.

Velferdssenteret venner - Rolvsøy sykehjem

STORTRIVST: Hjørdis Pettersvold gler seg til alle aktivitetane som går føre seg på heimen.

Foto: Maria Johannessen / NRK

– Det handlar om å få lov til å bestemme sjølv. Ein serverer ikkje akkurat dette på det kommunale kjøkkenet, seier Susann Halstensen.

Rolvsøy sykehjem

Susann Halstensen har vore frivillig i mange år.

Foto: Maria Johannessen / NRK

Ho er frivillig ved Rolvsøy sjukeheim og meiner det er viktig at bebuarane får eit breitt tilbod på sjukeheimar. Det er dei frivillige som gjer det mogleg.

I Oslo blei dei i juni sett av éin million kroner til alkohol til sjukeheimsbebuarar.

Formålet er at bebuarar på sjukeheimar i Oslo skulle få større valfridom i kvardagen. Eit slikt budsjett har ikkje blitt innvilga i Fredrikstad.

Men annankvar torsdag kjem det ei tralle rundt til bebuarane. Ein slags rullande kiosk der ein kan velje snacks, kjeks, frukt og diverse alkohol.

Sosialiserer fleire gonger i månader

Neglelakk, «frisør», alkohol, levande musikk, snacks og god mat er ting som dei frivillige steller i stand på Rolvsøy sjukeheim i Fredrikstad.

Tiltaka blir finansierte med loddsal og donasjonar.

– Eg har det kjempeflott, eg kjenner meg så heime her, seier Hjørdis Pettersvold som har stor glede av frivilligtilboda på sjukeheimen.

Kvardagane på sjukeheimen kan vere stille. Men det gjer ikkje noko for Pettersvold, så lenge det skjer ting jamleg og ein har nokon å prate med.

– Det betyr veldig mykje for oss som er her, forklarer Pettersvold.

Det er foreininga Velferdsenterets Venner som står bak arrangementa på sjukeheimen. Dei frivillige er innom fleire gonger i månaden.

Marianne Olsen er éin av dei frivillige som brukar fritida si på å organisere.

– Det viktigaste er å sjå gleda til dei eldre, då får vi glede vi òg, seier Olsen.

rolvsøy sykehjem

IVRIG: Marianne Olsen elskar å vere frivillig. Ho er ein av dei ivrigaste i «Velferdssenterets venner».

Foto: Maria Johannessen / NRK

Olsen fortel at bebuarane opnar seg opp når dei er på besøk.

– Dei er så takksame. Og vi sit og pratar lenge, det er heilt klart det sosiale som er det viktigaste.

Meiner det offentlege må gjere meir

I 2030 kan det for første gong bli fleire eldre enn barn i Noreg.

Geir Selbæk trur eldreomsorga vil bli meir avhengig av innsatsen til dei frivillige i åra framover. Han er forskingssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse.

– Når det blir fleire og fleire eldre, er det lite sannsynleg at det vil vere nok personale til å kunne gi bebuarane eit godt tilbod, seier Selbæk.

Gir Selbæk

MEIR FRIVILLIGHEIT: Selbæk trur at eldreomsorga kjem til å trenge fleire frivillige i framtida.

Foto: Nasjonalt senter for aldring og helse

Han understrekar at det er det offentlege som har hovudoppgåva med å sikre sosiale tilbod på sjukeheimane. Men han synest at dei frivillige ved Rolvsøy sjukeheim gjer ein fantastisk innsats.

– Det er kjempeviktig at myndigheitene legg til rette for at det er lett å bidra som frivillig.

– Samtidig som det blir fleire gamle eller eldre som har funksjonssvikt, så blir det også mange fleire eldre som er friske. Då kan dei bidra inn i det frivillige.

Les også Har vært kjærester i 50 år: – Kjenner flere som ikke klarer å komme ut av skapet

Ekteparet Vigdis Bukholdt og Solveig Askjem smiler til hverandre.