Rødgrønn seier i måling

Den rødgrønne opposisjonen i Sverige får 44,8 prosents oppslutning på SVTs valgdagsmåling. Regjeringsalliansen får 39,7 prosent. Følg valget på NRK.no: Valg i Sverige