Røde Kors' døgnpris per flyktning: 40 kroner

Midlertidige mottak for flyktninger håver inn millioner, mens frivillige jobber gratis døgnet rundt og dekker flyktningenes behov med penger de har samlet inn i kake- og pantelotteri.

Her skal 60 flyktninger sove

HJELP: Røde Kors har hjulpet både politiet og UDI med å ta i mot flyktninger. Dette bildet er hentet fra et av akuttmottakene Røde Kors har opprettet. Gjennomsnittsprisen var det Røde Kors i Østfold som har regnet ut for sine mottak.

Foto: Petter Olden

Søndag kunne VG fortelle at flere tjener godt på Norges flyktningkrise. Det akutte mottaksbehovet har gjort at private i gjennomsnitt har fått rundt 781 kroner per sengeplass.

Det er spesielt at vi må ha kakelotteri på lørdag for at vi skal ha råd til å hjelpe flyktninger på søndag. Det bør politikerne være klar over.

Øyvind Bruflat, Røde Kors

I Østfold har Røde Kors fått opp et mottak på rekordtid, og hjulpet politiet med å huse flyktninger da de sto i kø utenfor politistasjonen. Organisasjonen opererer med en døgnpris på 40 kroner per flyktning.

– Vi skjønner at man får godt betalt i en akutt situasjon, men vi gjør oss våre tanker og det lyder ikke så godt i våre ører at noen tjener seg rike, sier Øyvind Bruflat, daglig leder i Røde Kors Østfold.

Flyktningemottak i Fredrikstad

OPPRETTET: Frivillige har hjulpet til med å få akuttmottak for flyktninger opp og stå på Ørmen i Fredrikstad.

Foto: Østfold Røde Kors

– Ville blitt kaos hvis vi ikke hadde vært der

Øyvind Bruflat

VIKTIG: Øyvind Bruflat, leder i Røde Kors i Østfold, sier de siste ukene viser hvor viktig frivilligheten er i Norge.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Bruflat betegner de siste ukene som svært spesielle. Rundt 200 frivillige har jobbet gratis for å gi flyktningene et verdig møte med Norge.

– Når politiet ringer og det nærmest ligger barn på gata, og vi klarer å få i stand et mottak på en time, sier det litt om viktigheten av frivillighet, sier han.

Strømmen over Svinesund gjorde at 30 frivillige hjalp politiet døgnet rundt i fem uker, hvor rundt 50 flyktninger måtte tas hånd om daglig.

– Vi er stolte av jobben vi har gjort og vi ga alle en verdig start, selv om vi var kjempeslitne etterpå. Vi har regnet litt grovt på det og vi har hatt en døgnpris per flyktning på 40 kroner.

Hadde ikke de frivillige trådd til, er han redd det ikke hadde gått så bra med den akutte flyktningekrisen.

– I akuttfasen, hvis det ikke hadde vært for de frivillige, ville det blitt kaos hvis vi ikke hadde vært der.

– Hyggelig med en takk

Røde Kors har brukt beredskapen de har drillet på i en årrekke, men den var først og fremst rettet mot flom og skogbrann.

– Vi ser at det å være medmenneske er det viktigste, det å kunne tilby en hånd å holde i.

Han mener det er viktig at frivilligheten blir verdsatt. Selv om Røde Kors ikke har bedt om penger fra myndighetene, synes han det kunne vært hyggelig med en takk. Politiet er de eneste som har vist takknemlighet.

– Norge hadde ikke klart seg uten frivillige som jobber gratis, men det er spesielt at vi må ha kakelotteri på lørdag for at vi skal ha råd til å hjelpe flyktninger på søndag. Det bør politikerne være klar over.