Risiko for streik blant tollerne

Det er varslet streik i Tollvesenet fra natt til neste mandag. Fredag blir det kunngjort hvilke tollsteder og hvilke funksjoner som blir berørt av en eventuell streik. En streik kan føre til at næringslivet får redusert mulighet til å ekspedere varer og transportmidler ved noen tollsteder. Og reisende kan risikere at det ikke blir mulig å ta med varer utover tollfri kvote, melder Tollvesenet.