Riksvei 19 i fare

En ny riksvei 19 i Moss står i fare for ikke å bli realisert hvis kostnadsrammen i Nasjonal transportplan skal holdes. Det skriver VG, som viser til en rapport laget av Oslo Economics på bestilling fra Entreprenørforeningen for bygg og anlegg og Veidekke.
Rapporten viser til at prislappen på veiprosjekter i snitt har blitt 40 prosent dyrere gjennom planleggingsfasen. Dermed står 15 av veiprosjektene i regjeringens plan i fare - og veien gjennom Moss er altså et av disse.