Retten forlenger dom de vet var feil

Etter at 41-åringen ble dømt til tvungent psykisk helsevern, har det blitt grundig dokumentert at han likevel ikke var psykotisk. Det holdt ikke til å oppheve dommen.

Mann dømt til fortsatt tvungent psykisk helsevern

41-åringen mener han har gjort opp for seg, og ønsket å slippe fri fra sykehusets sikkerhetsregime. Slik blir det ikke.

Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

Siden vinteren 2017 har en 41-åring vært under tvungen psykiatrisk behandling på sykehus. Forrige uke var han i Sarpsborg tingrett med en begjæring om å slippe fri fra den tvungne behandlingen.

Med seg i retten hadde han dokumentasjon på at han aldri har vært psykotisk slik retten gikk ut fra da han ble dømt.

Han regnet med at dette skulle få ham ut av sykehusets regime. Slik ble det ikke.

Retten: – Paradoks

Sarpsborg tingrett valgte nemlig å dømme ham til fortsatt tvungent psykisk helsevern. De begrunner dette med at faren for at han skal begå ny kriminalitet fortsatt er til stede.

Mannen er nemlig dømt en rekke ganger, og dommen fra 2017 handlet blant annet om frihetsberøvelse.

Dommerne ser likevel at det kan virke paradoksalt at de forlenger en dom som på et helt sentralt område var feil.

«Retten finner bevist ut over rimelig tvil at tiltalte i dag ikke har en psykotisk grunnlidelse som i tilfelle ville medføre at han er strafferettslig utilregnelig. Mye tyder dessuten på at han heller aldri tidligere har vært det. Slik sett skulle det i ettertid vurdert neppe vært avsagt dom på tvungent psykiske helsevern», skriver retten i den nye dommen.

– Det skurrer

Sykehuset har i lengre tid jobbet aktivt for å «bli kvitt» mannen, ettersom de mener de ikke kan behandle en som ikke har noen psykotisk lidelse.

At sykehuset nå likevel må fortsette å ha ansvar for mannen, får 41-åringens forsvarer til å reagere.

Ann Turid Bugge

Advokat Ann Turid Bugge forsvarer 41-åringen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Helseforetaket blir dømt til å behandle en som ikke kan behandles. Det skurrer for meg, sier Ann Turid Bugge.

I praksis vil mannen få en del frihet til å bevege seg utenfor sykehuset, men han må stadig innom for å avlegge urinprøver. Hvor lenge han må holde på slik, er helt uavklart.

En dom til tvungent psykisk helsevern er nemlig uten sluttdato, og han slipper først fri når sykehuset og retten mener han ikke lenger utgjør noen fare.

Anker avgjørelsen

Tidligere har både statsadvokaten og forsvareren vurdert om saken skal gjenopptas slik at hele den opprinnelige rettssaken kan tas på nytt. Statsadvokaten har imidlertid slått fra seg dette ettersom 41-åringen da ville risikert å få en strengere straff.

Konstituert statsadvokat Ingelin Hauge sier det er hensynet til samfunnsvernet som har vært avgjørende for at de denne gang ba om at mannen fortsatt skal være under sykehusets regime.

– Det er den nærliggende gjentakelsesfaren kombinert med samfunnets behov for vern som gjør det nødvendig med tvungent psykisk helsevern, sier hun.

41-åringen har valgt å anke dommen.