Restriksjoner etter leirefunn i Sarpsborg, men du kan fremdeles luke i bedet

Funn av kvikkleire og sprøbruddsleire på Alvim og Yven "får konsekvenser både for grunneiere, beboere og offentlig infrastruktur", sier Sarpsborg kommune. Hva mener de egentlig med det?

Restriksjoner Alvim og Yven

200 bolig- og næringseiendommer i Sarpsborg blir pålagt restriksjoner i hva de kan gjøre på tomtene sine som en følge av leirefunnene gjort av Statens vegvesen.

Foto: Sarpsborg kommune

Statens vegvesen fant leire i området da de gjorde geologiske undersøkelser i sammenheng med planleggingen av en ny fylkesveitrasé mellom Greåker og Sarpsborg.

I dag får beboerne i områdene på Alvim og Yven brev om saken og de nye kravene i posten.

– Et nytt regelverk som kom i fjor sier at når slike prosjekter planlegges, så må områdets stabilitet sjekkes. Det betyr at områder utenfor det området som skal bygges ut må undersøkes, sier. Sarpsborgs kommunesjef teknisk, Erik Gressløs.

– I den sammenheng har de gjort funn som sier det er liten sikkerhet i området. Derfor legger vi disse restriksjonene i området.

Ikke farlig i dag ... og det skal ikke bli det heller

– Hva betyr "liten sikkerhet"?

- De nye retningslinjene opererer med en prosentandel av sikkerhet i områder der det skal bygges noe nytt. Området ligger under grensa, derfor må kommunen innføre restriksjoner.

– Det er ingen fare i dag, understreker Gressløs, det har bodd folk her i mange hundre år.

– Men det vi legger restriksjoner på, er å gjøre noe mer i området slik at vi unngår at det blir farlig.

– Hvor går grensen for å "gjøre noe mer"?

- Det er ikke farlig å luke i bedet ditt. Men du kan ikke fylle på masse eller starte gravearbeid med maskin, uten først å ha meldt fra til oss og fått tillatelse.

– Får disse funnene konsekvenser for nye fylkesvei 109?

– Det må Statens vegvesen svare på.