Rekordmange utvisninger

2015 ble et år med rekordmange utvisninger av personer uten lovlig opphold.

Kontroll på Svinesund

Tollere og politi gjør en rutinekontroll på nattbussen fra Malmö på Svinesund tollstasjon.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Aldri før har Østfold politidistrikt uttransporterte så mange uten lovlig opphold. Til sammen 535 personer ble utvist i 2015.

Leder for Felles kriminalenhet ved Øst politidistrikt, Tom Erik Guttulsrød, forteller at en stor andel av de utviste har begått kriminalitet i landet.

– Vi ser at det er mange som har begått kriminalitet blant de som skal uttransporteres. Noen fyller ikke vilkårene for asyl og skal uttransporteres av den grunn, men 30 prosent av de som uttransporteres har begått kriminalitet i Norge.

Sjekker arresten hver dag

Hver dag sjekker politiet i Østfold sin egen arrest, for å avdekke om noen av de som sitter inne kan utvises fra landet.

Tom Erik Guttulsrød

Tom Erik Guttulsrød, leder for felles kriminalenhet, Øst politidistrikt.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Vi går daglig gjennom de som sitter i arresten og vurdere om de kan utvises på bakgrunn av den kriminaliteten de har begått her i Østfold, forteller Guttulsrød.

Østfold politidistrikt har hatt flest returer til landene Polen, Nigeria og Albania.

Når ikke måltallet for antall utvisninger

Politiet i Østfold kontrollerer grenseoverganger, arbeidsplasser og bopeler for å finne de uten lovlig opphold. Regjeringen har som mål å få disse personene raskere ut av landet.

Men til tross for rekordmange utvisninger, så nådde ikke politidistriktet regjeringens høye måltall. Blant annet fordi mye ressurser i høst gikk med til å registrere de mange asylsøkerne som kom til landet. Måltallet for 2015 var 580 utransporterte personer.

Politiaksjon i Moss

UTLENDINGSSEKSJONEN sendte 535 personer ut av landet i 2015.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK