Rekordbeslag av øl og cannabis

– Vi har aldri tidligere tatt så mye øl og hasj som i fjor, sier kontorsjefen på Svinesund tollsted. Både antall og størrelsen på beslagene øker, viser den ferske årsstatistikken.

Delebilde tolltall
Foto: Montasje Rune Fredriksen / Tolletaten

Årsstatistikken fra Svinesund og Ørje forteller om store endringer i beslagene av øl og cannabis. De største beslagene, også i nasjonal sammenheng, er gjort på Svinesund, og det er både flere beslag og større kvanta i fjor enn i året før. Tollerne gjorde 1.726 beslag av øl på Svinesund i fjor, på nesten 236.000 liter, en økning på omtrent 109.000 liter.

Tallet på cannabis-beslag på Svinesund gikk ned i fjor sammenlignet med 2015. Men mengden har økt betraktelig, fra drøyt 619 kilo til 1070 kilo.

Beslagene på Svinesund i 2016

Beslaglagt vare

Antall beslag 2015

Beslaglagt mengde 2015

Antall beslag 2016

Beslaglagt mengde 2016

Alkohol

Brennevin

585

12872,65 liter

884

29958,85 liter

Øl

1297

127.663,38 liter

1726

235.881,98 liter

Vin

900

15.585,90 liter

1059

11.840,38 liter

Andre typer varer

Kjøtt

105

10.892,13 kilo

167

15.665,38 kilo

Valuta

15

767.318,00 kr

4

176.141,00 kr

Valutagebyr

32

2.056.163,30 kr

35

2.014.950,57 kr

Andre varer

76

5.634.871,77 kr

93

3.632.468,64 kr

Dopingmidler

44

140.237,20 enheter

28

63.046,00 enheter

Levende dyr

1

19

6

58

Narkotika

Amfetamin

35

193,75 kilo

60

151,91 kilo

Cannabis

250

619,17 kilo

165

1070,24 kilo

Heroin

8

22,85 kilo

2

0,0036 kilo

Kokain

14

51,43 kilo

15

16,54 kilo

Khat

4

60,08 kilo

14

118,64 kilo

Tobakk

Sigaretter

612

2.325.607 stk

724

1.713.543 stk

Annen tobakk

70

148,52 kilo

102

336,84 kilo

Våpen

Skytevåpen

4

6

1

2

Andre våpen

6

29

6

15

– Vi har aldri tidligere tatt så mye øl og hasj, sier kontorsjef Wenche Fredriksen på Svinesund tollstasjon.

– Det viser at tilstedeværelsen, dyktige ansatte og gode hjelpemidler er med på å gjøre det lett å ha prioritet på narkotika og organisert smugling, og at vi klarer å stanse veldig mye av det som blitt forsøkt smuglet inn til Norge.

Wenche Fredriksen

– Dette er lett omsettelige varer med stor fortjeneste, sier Wenche Fredriksen på Svinesund tollstasjon om den økte smuglingen av cannabis og øl.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Men smuglingen øker også, sier Fredriksen.

– Dette er lett omsettelige varer med stor fortjeneste. Vi ser at det stadig er flere aktører på banen.

Gigantbeslag av hasj

– Når det gjelder hasj, hadde vi ett enkeltbeslag i 2016 på 639 kilo i en trailer, fortsetter kontorsjefen. Av de fire største hasjbeslagene gjort i Norge var tre av dem på Svinesund. Alle var på over hundre kilo.

– Hva sier det om smuglerne?

– De som smugler narkotika prøver å gjemme det. Men når det gjelder alkohol, har vi hatt trailere fullastet bare med alkohol. Opp mot 25.000 liter øl på en trailer. Så det viser at de håper og tror at de ikke skal bli stanset og kontrollert.

Millioner i kontanter

Valutasmuglingen går litt ned, men det er likevel snakk om millionbeløp. Kontanter som knyttes til kriminell virksomhet beslaglegges, mens reisende som har store mengder kontanter uten å ha forhåndsdeklarert det må betale gebyr på 20 prosent av beløpet de har med seg.

Totalt for Svinesund og Ørje dreier dette seg om millionsummer. Ved 53 tilfeller ble grensekryssere pålagt gebyr for totalt 2.8 millioner kroner i 2016, en liten nedgang fra i fjor i både antall kroner og antall beslag.

Fjorårets beslag, Ørje tollsted

Beslaglagt vare

Antall beslag 2015

Beslaglagt mengde 2015

Antall beslag 2016

Beslaglagt mengde 2016

Brennevin

321

8.970,17 liter

306

6.121,14 liter

Øl

365

76.143,12 liter

427

57.676,68 liter

Vin

186

6.245,65 liter

187

2.465,94 liter

Andre varer

Kjøtt

28

1.576,36 kilo

34

1.873,65 kilo

Valuta

1

50.000 kr

0

0

Valutagebyr

9

659.778,80 kr

18

832.852,20 kr

Andre varebeslag

38

1.229.760,95 kr

43

2.643.871,94 kr

Dopingmidler

11

6.301 enheter

7

912 enheter

Levende dyr

0

0

1

5

Narkotika

Amfetamin

9

714,75 gram

13

87,70 gram

Cannabis

22

28.641,70 gram

31

49,89 gram

Heroin

1

0,30 gram

2

3,50 gram

Kokain

2

1,70 gram

2

1,59 gram

Khat

2

0,35 kilo

4

68,30 kilo

Tobakk

Sigaretter

284

734.291 stk

355

837.611 stk

Andre tobakksvarer

19

47,94 kilo

34

63,45 kilo

Våpen

Skytevåpen

0

0

1

1

Andre våpen

3

2

27

28