Refses for sommel med innsyn

Halden kommune får refs fra Sivilombudsmannen for kritikkverdig lang saksbehandling i innsynssak.

Halden kommune rådhuset

SOMLER MED INNSYN. Halden kommune ble purret gjentatte ganger også av Fylkesmannen i Østfold og Sivilombudsmannen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Mona Stang fra Halden fremmet sine innsynskrav overfor Halden kommune første gang i mars 2012.

Kravet var omfattende, og dreide seg om mange forhold i kommunens virksomhet og om politisk håndtering.

På tross av gjentatte purringer både fra Stang selv og fra Fylkesmannen i Østfold, ble ikke innsynskravet ferdigbehandlet før i august 2013.

- Halden kommune har beklaget den lange saksbehandlingstiden overfor Stang. Denne beklagelsen er på sin plass, skriver Sivilombudsmann Arne Fliflet i et brev til Halden kommune.

Les også:

Arne Fliflet

BEKLAGELSE PÅ SIN PLASS. Sivilombudsmannen mener beklagelsen Mona Stang har fått fra kommunen er på sin plass.

Foto: Jo Michael

- Kritikkverdig

Fliflet skriver til kommunen at det har vært nødvendig å purre kommunen gjentatte ganger, for å få ut de dokumentene det er krevd innsyn i.

Han peker på at det i Offentlighetsloven 19. mai 2006 nr. 16 § 29 ligger et krav om at innsyn "skal avgjerast utan ugrunna opphald."

- Selv om noen av dokumentene kan ha vært vanskelig tilgjengelig i kommunens arkiver er saksbehandlingstiden kritikkverdig lang, skriver Sivilombudsmannen i sitt brev til Halden kommune.

Han peker på at det også har vært nødvendig for Sivilombudsmannen å purre gjentatte ganger for å få svar fra Halden etter at saken ble tatt opp til nærmere undersøkelse.

- Stortinget har forutsatt at ombudsmannens henvendelser skal ha prioritet, og jeg ber kommunen ta hensyn til dette ved fremtidige henvendelser, skriver Fliflet.

Les også:

Martin Vik

IKKE RASKE MED SVAR. Halden kommune havnet på en 347. plass blant Norges 428 kommuner i en servicetest Forbrukerrådet nylig gjennomførte. Martin Vik, som leder informasjonstjenesten i Halden kommune, lover kommunen vil anstrenge seg for å effektivisere saksbehandlingstiden.

Foto: Halden kommune

Beklager lang saksbehandlingstid

- Det er riktig at vi har fått kritikk fra Sivilombudsmannen i forbindelse med lang saksbehandlingstid knyttet til en innsynsbegjæring fra Mona Stang, sier Martin Vik, nylig tilsatt leder av informasjonstjenesten i Halden kommune til NRK.

Han sier at i dette tilfellet var innsynsbegjæringen svært omfattende, og det var nødvendig å søke i flere ulike arkiv.

Dette krevde koordinering, da det involverte en rekke saksbehandlere, ifølge ham.

- Det er likevel bare å beklage den lange saksbehandlingstiden, sier Vik.

Les også:

Bemanningsmangel ingen unnskyldning

Halden kommune havnet på en 347. plass blant Norges 428 kommuner i en servicetest Forbrukerrådet nylig gjennomførte.

NRK har gjentatte ganger rettet forespørsler til Halden kommune rundt enkeltsaker og dokumenter, og det er blant annet svart fra kommunens side at man på grunn av sykdom og liten bemanning på rådhuset ikke har vært i stand til å svare raskere enn det som i noen sammenheng har vært tilfelle.

- Når det gjelder bemanningssituasjonen på rådhuset så er ikke det en unnskyldning for å ikke overholde offentlighetslovens frister, men det er ikke til å legge skjul på at omfattende innsynsbegjæringer på flere hundre sider er utfordrende å håndtere, sier Martin Vik.

Han forteller at Halden kommune nå ser på hvordan kommunen kan tydeliggjøre rutinen for innsynsbegjæring og på den måten effektivisere saksbehandlingstiden.

- Dessverre skjer det fra tid til annen at vi får kritikk fra Sivilombudsmannen og Fylkesmannen når det gjelder saksbehandlingstid uten at jeg kan tallfeste dette.

Som rådmannen nylig har utalt er det fokus på servicenivået i Halden kommune. Det vil være helt naturlig at det å blant annet svare innbyggere og andre i tide på henvendelser er en del av dette arbeidet, sier Vik til NRK.