Refses for brannsjefens dobbeltrolle

Halden kommune får refs av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  Kommunen må ansatte brannsjef i full stilling.

Halden brannvesen
Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune har en brannsjef som også er havnesjef. 

Etter en inspeksjon fra DSB den 7. juni i år  får kommunen pålegg om å ansatte en brannsjef i full stilling innen 1.november. 

I en kommune på Haldens størrelse skal det være ansatt brannsjef i full stilling, heter det fra DSB.

Ordning fra 1995

I følge DSB skal alle brannregioner med mer enn 20.000 innbyggere ha en brannsjef i full stilling. Ordningen ble etablert på landsbasis i 1995.

På forespørsel fra NRK om ikke administrasjonen burde ha visst om den 12 år gamle ordningen svarer ordfører Per Kristian Dahl i Halden kommune at den nåværende ordningen kom i stand etter at forrige havnesjef gikk ut i pensjon, og at brannsjefen ble konstituert i stillingen.

- Vi har i alle år tidligere hatt brannsjef i full stilling, sier han.

Dahl regner med at rådmannen sørger for å følge opp kravet fra DSB, og at politikerne får et forslag lagt på bordet om at brannsjef i full stilling opprettes.