NRK Meny

Redusert straff for voldtektsforsøk

Borgarting lagmannsrett har redusert straffen for en Fredrikstad-mann i begynnelsen av 60-årene, som er dømt for forsøk på voldtekt mot ektefellen sin. Lagmannsretten fant mannen også skyldig i flere tilfeller av voldsbruk og krenkelser mot kvinnen. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i to år og ti måneder. I tingretten ble mannen dømt til fengsel i fire og et halvt år, men tingretten gjorde halvannet år av dommen betinget.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Etterslukking i Sarpsborg

    Politiet informerer om at de fremdeles driver med etterslukking av Sefa-bygget i Sarpsborg, og så lenge de gjør det vil det ikke være mulig for de som har biler parkert i bygget å få hentet ut disse.

  • Overproduksjon av svinekjøtt

    Overproduksjon av svinekjøtt gjør at en mulig ordning hvor bøndene får betalt for å avvikle driften, skal utredes. Partene bak jordbruksavtalen er enige om å utrede en mulig ordning for å kjøpe ut svinebønder. Bakgrunnen er at prognosene viser en overproduksjon på 4.300 tonn svinekjøtt i 2018, noe som vil gi bøndene store tap. Det skriver Nationen.