Redusert straff for voldtekt

Borgarting lagmannsrett har redusert straffen for en 27-årig mann som er dømt for å ha voldtatt en beruset kvinne i Moss i 2017. Moss tingrett dømte mannen til fengsel i tre år og ti måneder. Lagmannsretten kom fram til at mannen skulle dømmes for grovt uaktsom voldtekt, og fastsatte straffen til fengsel i et år. Mannen må betale en erstatning på 90.000 kroner.