NRK Meny

Redusert straff for haldenser

Borgarting lagmannsrett har redusert straffen for en haldenser i 40-årene, som er dømt for besittelse av over 12.000 bilder og nær 2000 filmer som viste seksualisering av barn. I Halden tingrett fikk mannen en dom på fengsel i et år, hvorav tre måneder ble gjort betinget. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i åtte måneder.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Bekymret for sykepleiermangel

    Leder for Sykepleierforbundet i Østfold, Karen Brasetvik, er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser sykepleiermangelen i fylkets pleie- og omsorgstjeneste har for pasienter, pårørende og ansatte. Det skriver Brasetvik i en kronikk. Onsdag kunne NRK fortelle om mangel på sykepleiere i hele landet i sommer. Sykepleiermangelen kan løses med handling fra både lokale arbeidsgivere og myndighetene, sier Brasetvik.

  • Skal fjerne TT-kort

    Ventelistene for å få tilskudd til drosje for funksjonshemmede, såkalte TT-kort, skal fjernes. I dag står knapt 400 personer, som innfrir kravene til å få støtte, på venteliste. Fylkestinget har nå vedtatt å sette av 1,5 millioner kroner fra og med neste år for å løse dette. Det forteller nestleder i samferdselskomiteen, Cecilie Agnalt.