Redusert straff for haldenser

Borgarting lagmannsrett har redusert straffen for en haldenser i 40-årene, som er dømt for besittelse av over 12.000 bilder og nær 2000 filmer som viste seksualisering av barn. I Halden tingrett fikk mannen en dom på fengsel i et år, hvorav tre måneder ble gjort betinget. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i åtte måneder.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: