NRK Meny
Normal

Tidlig ute med elektronisk meldingsutveksling

Halden er første bykommune i Østfold som tar i bruk elektronisk meldingsutveksling.

Halden sykehus

SAMARBEID MELLOM KOMMUNE OG SYKEHUS. Halden kommune samarbeider blant annet med Sykehuset Østfolds Distriktspsykiatriske avdeling, som har tilhold i det gamle sykehuset på Stangeberget i Halden (bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden er første bykommune i Østfold og nummer 12 blant samtlige av landets kommuner som tar i bruk elektronisk meldingsutveksling.

11. februar i år starter elektronisk samhandling med Sykehuset Østfold.

Les også:

Informasjonsutveksling mellom sykehus og kommune angående pasienter som innlegges på sykehus eller skrives ut til kommunale tjenester, vil nå foregå elektronisk via sikret informasjonskanal, skriver kommunen på sine nettsider.

Ved for eksempel en innleggelse på sykehus kan informasjon fra kommunen oversendes elektronisk til sykehus i løpet av få minutter fremfor å sende papirbasert informasjon med følgepersonell eller per post.

Målet er at rask informasjonsutveksling vil bidra til økte kvalitet på tjenester og behandling.

Kvaliteten på informasjonsutvekslingen skal bli bedre, når man henter informasjon direkte ut fra et fagprogram til et annet, og man unngår feil ved at informasjon overføres manuelt.

I følge Halden kommune dreier igangsettingen seg om et pilotprosjekt, som varer fram til 31. mars 2013.

Deltagere i piloten er hele helse og omsorg i kommunen og fra Sykehuset Østfold er det Post A5, A7, A8 og Distriktspsykiatrisk avdeling ved det gamle sykehuset i Halden, som er involvert.

Elektronisk meldingsutveksling beskrives som en viktig milepæl for Halden kommune, kommunens innbyggere og alle ansatte innen helse og omsorg.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Snart 300.000 østfoldinger

    1. juli var det 294.194 innbyggere i Østfold. Det betyr at det har blitt 1301 flere østfoldinger siden årsskiftet. Det bor 5.277.762 innbyggere i Norge, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det er en vekst på ca. 10.600 personer fra første til andre kvartal i år, og den laveste veksten siden 2005. Årsaken er liten innvandring og få fødsler.

    Nyfødt barn
    Foto: Colourbox / Colourbox