Rask varsling er viktig

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen peker på at det er satt inn en rekke tiltak for å hindre at bilister kjører i feil retning på E6. Han sier god skilting og rask varsling er blant dem. Det er stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Frp i Østfold som har pekt på at flere bilister den siste tiden er kommet inn på hovedveien i feil kjøreretning, og det har ført til alvorlige ulykker.

Ketil Solvik-Olsen
Foto: Sunniva Sollied Møller / NRK