Raser mot foreslåtte skolekutt

– Ungdomsskolene i Østfold kan miste nesten 50 lærerstillinger med høstens forslag til statsbudsjett, sier SV-lederen i Fredrikstad.

Camilla Eidsvold, Østfold SV

PROVOSERT: Gruppeleder i SV Fredrikstad, Camilla Eidsvold, mener det er uforuroligende og provoserende at regjeringen ønsker å avvikle forsøksordningen 'Tilskudd for økt lærertetthet og antall nye årsverk per skole'.

Foto: Stig Marlon Weston / SV

I 2012 foreslo den forrige regjeringen at det skulle opprettes 600 lærerstillinger i ungdomsskolen i de områder der det var behov for å styrke lærertettheten.

Denne ordningen foreslås avviklet i høstens forslag til statsbudsjett. For Østfolds sin del betyr dette at 13 ungdomsskoler i ni kommuner mister 46 lærerstillinger.

– Dette rammer særlig Østfold og Fredrikstad veldig hardt. Vi er i en situasjon der vi har mye dropout og hvor vi trenger større lærertetthet i ungdomsskolen. Jo mer du mestrer på ungdomsskolen og jo bedre et grunnlag du har for å lære, jo mindre er faren for at du gir opp når du kommer til den videregående skolen, mener gruppeleder i SV Fredrikstad, Camilla Eidsvold.

– Dårlig politisk håndverk

Cicignon skole

KAN MISTE TRE ÅRSVERK: Cicignon skole i Fredrikstad er blant skolene som kan miste flere lærere om statsbudsjettet bli vedtatt.

Foto: Illustrasjon: Tor Rene Stryger / NRK

Eidsvold kaller det et overraskende dårlig politisk håndverk at sju lærerstillinger forsvinner fra to av byens skoler, Cicignon og Haugeåsen. Undervisningsinspektør Tonje Maria Ruud på Haugeåsen ungdomsskole bekrefter til NRK at skolen vil miste fire lærerstillinger.

– Går dette forslaget gjennom mister vi de lærerne. Dette er sårbare skoler, det er elever der som trenger tett oppfølging. Vi vet at jo flere lærere vi har, jo bedre mestrer elevene de fagene de skal for å klare seg, sier Eidsvold.

Truls Velgaard

STØTTER REGJERINGEN: Gruppeleder i Fredrikstad Høyre, Truls Velgaard, mener det hele er et spørsmål om hvor ressursene gir best effekt.

Foto: Høyre

Gruppeleder for Fredrikstad Høyre, Truls Velgaard, støtter regjeringens forslag.

– Denne ordningen var et prøveprosjekt som har gått over en fem årsperiode. Den perioden utløper nå, og regjeringen har vurdert hvor de mener det er riktig å sette inn penger i skolen. De ønsker å bruke ressursene i tidligere klassetrinn, fordi de vurderer at det er tidlig innsats som gir best effekt, forklarer Velgaard.

Foruroligende og provoserende

Fredrikstad SV mener dette er foruroligende og provoserende. I en pressemelding skriver de at regjeringen bør ha innsikt nok til å forstå at alle er tjent med økt lærertetthet, at dette styrker undervisningen og da særlig overgangen mellom ungdomsskole og videregående utdanning.

– På ungdomsskolen kan elever få en undervisning knyttet til det nivået eleven er på, det gir større mulighet til at flest mulig vil fullføre videregående skole etterpå, følger Eidsvold opp.

Gruppelederen i Høyre mener det er et spørsmål om hvor ressursene gir best utbytte.

– Det er sikkert en ulempe å miste lærerressurser, at dette slår inn på to av ungdomsskolene i Fredrikstad er leit. Men regjeringens tilnærming høres fornuftig ut, ressurser bør settes inn så tidlig som mulig.

Disse skolene kan bli rammet:

 • Grøtvedt skole i Askim - 3 årsverk
 • Eidsberg ungdomsskole - 5 årsverk
 • Cicignon skole i Fredrikstad - 3 årsverk
 • Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad - 4 årsverk
 • Risum ungdomsskole i Halden - 4 årsverk
 • Strupe ungdomsskole i Halden - 5 årsverk
 • Hvaler ungdomsskole - 2 årsverk
 • Verket skole i Moss - 3 årsverk
 • Rakkestad ungdomsskole - 4 årsverk
 • Halmstad barne- og ungdomsskole i Rygge - 3 årsverk
 • Øreåsen barne- og ungdomsskole i Rygge - 2 årsverk
 • Kruseløkka ungdomsskole i Sarpsborg - 5 årsverk
 • Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg - 3 årsverk