NRK Meny

Rammer ikke bare bøndene

Hele næringsmiddelindustrien og forbrukerne vil oppleve problemene i tur og orden som følge av tørken, sier seniorrådgiver i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold, Sverre Saxebøl til Nationen. Den langvarig tørken har ført til reduserte avlinger og mangel på fôr. På sikt kan dette også betyr redusert tilgang på råvarer. Saxebøl forventer at særlig næringsmiddelindustrien vil merke at det er mindre norske råvarer.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Elger ved E18

    To vandrende elger har ført til at E18 ved Homstvetkrysset er stengt i en kort periode, mens politiet prøver å få kontroll på dyrene.

  • Østfold med i vindkraftutredning

    Store deler av Østfold er med i vurderingen for å finne Norges best egnede områder for vindkraftutbygging. Områdene mellom E6 og E18 og mellom Hobøl og svenskegrensen skal analyseres videre sammen med 43 andre områder i landet.

    Vindmølle i Høg-Jæren vindpark
    Foto: Anders Molland / NRK