Rammer ikke bare bøndene

Hele næringsmiddelindustrien og forbrukerne vil oppleve problemene i tur og orden som følge av tørken, sier seniorrådgiver i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold, Sverre Saxebøl til Nationen. Den langvarig tørken har ført til reduserte avlinger og mangel på fôr. På sikt kan dette også betyr redusert tilgang på råvarer. Saxebøl forventer at særlig næringsmiddelindustrien vil merke at det er mindre norske råvarer.