Rakkestad vil beholde runestein

Rakkestad kommune jobber for å beholde Øverby-steinen innad i kommunen. Steinhella blir kalt en «sensasjon» av forskere på grunn av den lange, urnordiske runeteksten.

– Det er viktig for oss å beholde den, men ingenting er bestemt, sier kultursjef Grethe Torstensen.

Det er foreslått flere plasseringer. Sentrum, bygdetunet eller på gården Øverby, der den ble funnet. Kultursjefen håper å få til en løsning i løpet av tidligst våren 2019.