NRK Meny
Normal

Rådmenn tror ikke på Rygge Airport

Rådmennene i de to største byene i Østfold, tror ikke på flyplass-prosjektet til Rygge Airport. I Sarpsborg og Fredrikstad vil administrasjonen avslå søknaden om støtte.

Moss lufthavn Rygge

Rådmennene i Sarpsborg og Fredrikstad har ikke tillit til prosjektet med å gjenåpne Rygge.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er viktig at det er hold i et prosjekt når vi skal bevilge penger. Det må begrunnes godt. Så lenge flybransjen ikke er på banen, bør ikke vi heller si ja, sier rådmann Unni Skaar i Sarpsborg kommune.

Rådmann i Sarpsborg, Unni Skaar

Rådmann i Sarpsborg, Unni Skaar, mener søknaden fra Rygge Airport ikke er godt nok begrunnet.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Flere østfoldkommuner har allerede sagt ja til å støtte Rygge Airport med rundt tre kroner per innbygger for å drive prosjektet fram til høsten. Blant disse er Rygge og Moss.

Rygge Airport arbeider for å gjenåpne Moss lufthavn Rygge neste år, og sier de trenger 7,5 millioner kroner å drive for fram til høsten. Rundt 900 000 av disse ønsker de seg fra kommunene.

– Noe som mangler

Rådmann i Fredrikstad, Ole Petter Finess, har den samme oppfatningen som Skaar.

– Søknaden mangler uttalelser fra tredjepart som kan støtte reetableringen av flyplassen. Basert på dette anbefaler rådmannen ikke å imøtekomme søknaden, heter det i innstillingen hans.

I likhet med Unni Skaar i Sarpsborg savner han at flybransjen signaliserer at det er liv laga med en ny start på Rygge.

Formannskapet i Fredrikstad skal ta stilling til søknaden på torsdag. Ordfører Jon-Ivar Nygaard mener kommunen bør si ja og begrunner det slik:

"Det er viktig for Fredrikstadsamfunnet at Rygge (MLR) åpnes for trafikk igjen. Risikoen ved støtte er liten (tap på kroner 250.000,-)".

I går sa også politikerne i Moss ja til en søknad om å støtte gjenåpning med 100.000 kroner, etter anbefaling fra rådmann Bente Hedum. Formannskapet i Sarpsborg får saken i neste uke.

Etterlyser andre instanser

I Sarpsborg er rådmann Unni Skaar ikke bare spørrende til hvor flybransjen er i prosjektet til Rygge Airport. Hun savner også andre offentlige instanser.

– Det er Østfold fylkeskommune og Innovasjon Norge som har midler til næringsutvikling. De har heller ikke gått inn i Rygge Airport. Det er viktig at de største aktørene er med. Det kan jo bety at de som oss mener at det ikke godt nok grunnlag for å gå videre med prosjektet.

NRK er kjent med at selskapet Rygge Airport foreløpig ikke har sendt noen søknad om økonomisk støtte til Østfold fylkeskommune.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Misbrukte tilgang

    Ansatte ved arkivavdelingen i Moss kommune har flere ganger det siste året misbrukt at de har tilgang på sensitive opplysninger om medarbeidere, skriver Moss Avis. Ansatte har innrømmet at de har misbrukt tilganger for innsyn, uten at de hadde behov for dette for å utføre arbeidsoppgaver.

  • Ryddet på E6

    Bilen som hadde stanset i høyre felt på E6 ved Kambo har blitt fjernet, og veien er nå helt åpen for trafikk.