Psykisk helse på timeplanen

Psykisk helse kan trenes opp på lik linje med fysisk helse. Det mener psykolog Trygve Børve, som denne uken kurser lærere fra videregående skoler i Østfold.
Østfold-skolen er først i landet til å sette psykisk helse på timeplanen, og målet er da å hjelpe elevene med livsmestring. Elevene trenger en verktøykasse for de tingene som ikke er så bra, sier Børve.

Psykolog Trygve Børve holder kurs for lærere i Østfold
Foto: Heidi Gomnæs / NRK