Normal

Prøvde å smugle brevduer

Sammen med alkohol og kjøttvarer fant tollerne på Svinesund 11 brevduer i en bil. Fuglene ble overlevert til Mattilsynet og er nå avlivet.

Tollvesenet fant 11 levende brevduer blant smuglervarer
Foto: Tollvesenet

– Det er ikke veldig ofte vi finner levende fugler, forteller tolloverinspektør Kathrine Berem ved Tollvesenet på Svinesund. – Dette er årets første beslag av fugler her på Svinesund.

Det hender fra tid til annen at tollerne finner levende dyr hos de reisende. Men da handler det oftest om hunder, slanger og andre reptiler.

Skulle til Ålesund

Bilen ble stanset på Svinesund i forrige uke. Da tollerne åpnet bakdørene på den bulgarsk-registrerte bilen fant de duene.

Passasjeren i bilen, som var fra Romania, kunne fortelle tollerne at de var på vei til Ålesund med duene.

Duene er avlivet

Duene var ringmerket, og merkingen viste at duene var utenlandske. De ble overlevert til Mattilsynet. Berem har fått tilbakemelding fra Mattilsynet om at duene er avlivet.

Tollerne fant også 153 kilo kjøttvarer, 248 liter øl, 8,5 liter vin og 4,5 liter brennevin i varebilen. Unndratte avgifter til statskassen beløper seg til 30 400 kroner.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Stort alkoholsalg i Värmland

    Det selges årlig nesten 10 liter ren alkohol pr. innbygger i Värmland, nabofylket til Østold. Dette er en halv gang over landsgjennomsnittet, melder Sveriges Radio Värmland. Tallene forklares med mye turisme og ikke minst nordmennenes grensehandel.

  • Stopper byggeplaner i Sarpsborg

    Planene om å sette opp ett fire-etasjes bygg i gågata i Sarpsborg blir stoppet av fylkesmannen. Sarpsborgs politikere hadde gitt dispensasjon til å sette opp bygget i et trehusmiljø fra 1800-tallet. Disse byggene er gitt verneverdi av kommunen og står på en liste hos Riksantikvaren. Fylkesmannen mener de ikke kunne gi dispensasjon, fordi det strider med sentrumsplanen for Sarpsborg kommune.