Bringer promilleførere rett til behandling

Svensk politi går nye veier for å bekjempe promille- og rusførere.

Svensk polit

Svensk politi har tro på at de som pågripes for å ha kjørt i påvirket tilstand skal tilbys behandling umiddelbart. Nå etableres en ny praksis i et prøveprosjekt i Örebro.

Foto: Rainer Prang / NRK

SI DIN MENING: Hvordan stoppe promillekjørere ?

Svensk statistikk viser at drøyt 45 prosent av de som dømmes for promillekjøring, og som ikke får behandling mot alkoholisme, blir å finne fulle bak rattet igjen innen fire år etter første promilledom.

Minst halvparten av de som dømmes for promillekjøring har et avhengighetsproblem, viser statistikken.

 

Illustrasjonsbilde promillekontroll

Fra 1. november bærer det rett fra promillekontroll til behandling i Örebro, dersom du er påvirket.

Foto: Erik Johansen / Scanpix

De fleste promilleførerne som stoppes av politiet i Sverige får tilbud om behandling i løpet av døgnet etter at de er pågrepet i en promillekontroll.

I 2000 ble 11 695 personer dømt for promillekjøring i Sverige. Antallet dømte var i 2006 økt til 17 420.

Også antallet narkotikapåvirkede førere øker. Mellom 1. april 2006 og 31. mars 2007 tok politiet i Örebro län 500 promilleførere og 600 narkotikapåvirkede førere.

Alla de pågrepne i perioden fikk tilbud om behandling innen 24 timer, og 100 takket ja.

Tilbys behandling umiddelbart

Men i Örebro län vil man nå ikke lenger vente et helt døgn før tilbud om behandling gis, melder det svenske politiet på sine nettsider.

Fra 1. november skal pågrepne promilleførere rett til sykehus for tilbud om behandling etter at de er tatt i en kontroll.

Vegg i vegg med Avhengighetsklinikken på Universitetssjukhuset i Örebro åpner politiet et eget kontor. Dit kjøres alle som er tatt for å kjøre med promille eller påvirket av narkotika.

I politiets lokaler er det utstyr for prøvetaking og rapportering, og der skal også helsepersonell med særlig kunnskap om alkohol- og narkotikaavhengighet arbeide.

De som har kjørt i påvirket tilstand tilbys umiddelbart behandling.

Vil gi flere et tilbud

- Det er for lang tid å vente ett døgn med å spørre den som har kjørt full eller narkotikapåvirket om han eller hun ønsker behandling, sier Göran Stenberg på politiets nettsider.

Han har initiert politiets, landstingets og kommunens innsats mot promille- og narkotikapåvirkede førere i Örebro.

Stenberg synes det er synd at det kun er de som pågripes i kontroller som får tilbud om behandling. Han mener flere burde få det. 

Derfor vil politiet i Örebro län i neste omgang også ta inn de som mistenkes for narkotikaforbrytelser i de nye lokalene på sykehuset.

Tror tiltaket vil bidra på flere fronter

I første omgang har politiets innsats overfor promille- og narkotikapåvirkede førere som mål å få ned antallet trafikkulykker, der rusede førere er involvert.

I neste omgang håper det svenske politiet på at man ved å hjelpe flere ut av alkohol- og narkotikaproblemene de har, også kan bidra til å redusere tyverier og innbrudd.

Prosjektet politiet har etablert på sykehuset i Örebro er i to år finansiert av Länsstyrelsen, Vägverket og Mobilisering mot narkotika. Sistnevnte et nytt tiltak fra Örebro-politiet.

 

 

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Etterlyst dro hjem

    Politiet mener mannen som er siktet for drapet på Majorstua i Oslo, Makaveli Lindén, dro hjem til Uppsala i Sverige samme dag som drapet.

    Politiet har video og observasjoner som tyder på at han tok tog fra Oslo til Stockholm og så dro videre til Uppsala.

    Mannen er etterlyst internasjonalt