Normal

Prissjokk på leie av småbåtplass

Havnestyret går inn for rådmannens forslag om kraftig økte leiepriser og kutter en stilling på havna.

Småbåter

MÅ BETALE DOBBELT OPP. De kommunale båtplassene kommer i 2015 til å koste mye mer enn i år. Enkelte båtplasser får en dobling av prisen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Småbåthavnvirksomheten i Halden er årlig subsidiert med 1-1,5 millioner kroner med midler fra driften av den ordinære havna.

Det er ikke i henhold til forskrifter, lover og regler i Havne- og farvannsloven der det blant annet heter at inntekter skal skilles fra hverandre i regnskapet, og at inntekter fra havnedrift utelukkende skal brukes til regulære havneformål.

Rådmannen har ønsket å rydde opp i ulovlighetene, og har varslet sterkt økte priser for småbåteierne, når subsidiene nå bortfaller.

Havnestyret bifaller rådmannens forslag.

Les også:

Dobler prisene

Truls Breda

KUTTER EN HALV MILLION. - Lønnskostnadene for småbåtplasser og gjestehavn reduseres med 500.000 i forhold til Rådmannens budsjett. For øvrig slutter Havnestyret seg til Rådmannens budsjettforslag om prisøkning for leie av båtplasser, sier Truls Breda.

Foto: Privat

Til Havnestyrets møte tirsdag denne uka forelå forslag fra rådmannen om at prisene på de kommunale båtplassene enkelte steder økes med 50 - 100 prosent.

Også for vinteropplag og i gjestehavna skyter prisene været.

– Vi var enstemmige på at prisene må opp. Det var også flertall for i havnestyret at man må kutte lønnskostnadene knyttet til båtplasser og gjestehavn med en halv million, som i realiteten betyr en stilling, sier Havnestyrets leder Truls Breda til NRK.

Han erkjenner at det har vært en uheldig praksis, der man ikke har vært flinke nok til å plassere lønnsutgiftene der de rettmessig hører hjemme enten det har dreid seg om arbeid utført knyttet til regulær havn eller arbeid i forbindelse med småbåthavnvirksomheten, og at dette nå blir endret.

– Jeg har etterlyst dette skillet tidligere. Nå skal det føres timelister, som nøyaktig forteller hva slags arbeid som utføres av havnevesenets mannskaper og hvor lønnsutgiftene skal plasseres i regnskapet, sier Breda.

Les også:

- Må bøte for forsømmelser

Ørn Grahm

ENESTÅENDE DÅRLIG HÅNDTERT. - At tiltakene som nå må gjennomføres for å «bøte» på mange års forsømmelser, og som derfor gir en sjokkartet økning av leieprisene for småbåtplasser i kommunen, er helt ut kommunestyrets og rådmannens skyld, sier Ørn Grahm.

Foto: Privat

Ørn Grahm, som er tidligere spesialkonsulent i Fiskeridepartementet for havnesaker og som har engasjert seg i båtplass-saken på Høvleriet, sier Halden kommune nå må bøte for de forsømmelsene noen må ha visst om pågikk, der inntekter fra regulær havn år etter år gikk til småbåthavn-subsidiering.

– Jeg er en av de etterhvert mange, som i lang tid har påpekt at leien for småbåtplasser i Halden kommune er for lav og at betalingen fra nyttetrafikken til Halden i mange år ulovlig er blitt brukt for å subsidiere småbåthavner og gjestehavn i kommunen, sier Grahm til NRK.

Han mener dette ikke burde komme som en overraskelse, verken på kommunestyret, ordføreren eller rådmannen.

Ørn Grahm sier det ikke er Havnestyret eller havnevesenets skyld, at det har vært rot i regnskapet og at man har brukt havneinntekter regulert av Havne- og farvannsloven til å subsidiere småbåtene med.

– Situasjonen som har oppstått skyldes kommunestyrets manglende vilje til å forstå hva det dreier seg om, til tross for at mange har prøvd å fortelle kommunestyret dette. Det skyldes dessuten manglende vilje til å holde seg innenfor de lovregler som gjelder, sier han.

Les også:

- Stoler på administrasjonen

Grahm er kritisk til hvordan Halden kommunestyre har håndtert forhold knyttet til havna gjennom mange år.

I den senere tid har han kritisert politikerne i kommunen for hvordan man i august i fjor valgte å gå inn for å leie 30 båtplasser på privat grunn, som flertallet i Havnestyret hadde takket nei til blant annet fordi det ligger 40 ledige kommunale plasser i samme område.

– Kommunestyret i Halden kommune behandler sitt havnestyre på en måte jeg ikke har sett noen andre kommuner her i landet behandler sine havnestyrer. Halden kommune er her «enestående», og det er det som gir den sjokkartede prisøkningen for 2015, sier han til NRK.

Ordfører Thor Edquist (H), som har signert avtalen om å leie de 30 båtplassene ved Tista Eiendom på Høvleriet, og har forsvart hvorfor kommunen gikk inn for avtalen, vender det døve øret til Grahms påstander.

– Vi forholder oss ikke til enkelte konsulenters mening. Vi forholder oss til vår egen administrasjons utredning, som skal til politisk behandling i Havnestyret og korrespondanse med Kystverket og Fylkesmannen, sa ordfører Thor Edquist i en kommentar til NRK før møtet i Havnestyret tirsdag.

Priser for 2015

Prisliste for småbåter i Halden 2015
Foto: Faksimile Havnestyrets dokumenter

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: