Pris til Hvaler kulturvernforening

Hvaler kulturvernforening er tildelt Oslofjordprisen for 2016. I sin begrunnelse skriver juryen at de har lagt særlig vekt på innsatsen for friluftslivet. Foreningen har gjort i stand Stenhoggerhytta og Klyven som kystledhytter og driftet disse i fire sesonger. Fra 2016 kommer enda en hytte som publikum kan bruke: Mundastua som ligger nær opp til de to andre hyttene på Brottet.