Positive til båtregister

Redningsselskapet er positive til Miljødirektoratets forslag om et obligatorisk båtregister. Miljødirektoratet foreslår at gebyret båteierne betaler i registret skal gå til å ta hånd om utrangerte fritidsbåter.

Leder av Redningsselskapets frivillige småbåtregister, Atle C Strøm, mener det er bra for samfunnet om deres register blir obligatorisk.