Positive til båtregister

Redningsselskapet er positive til Miljødirektoratets forslag om et obligatorisk båtregister. Miljødirektoratet foreslår at gebyret båteierne betaler i registret skal gå til å ta hånd om utrangerte fritidsbåter.

Leder av Redningsselskapets frivillige småbåtregister, Atle C Strøm, mener det er bra for samfunnet om deres register blir obligatorisk.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Manglet kontrakter for millioner.

    Aremark kommune benyttet 44 leverandører, men revisjonen har kun fått forelagt tre kontrakter da de undersøkte et vann og avløpsprosjekt. Revisjonen skriver at det gjør det krevende å anslå kostnader og vurdere gyldigheten av inngåtte fakturaer. Utbyggingen var budsjettert til drøyt 14 millioner, men det ble brukt 21 millioner kroner.

  • Tilstod smugling, sliper soning

    En 58-årig svenske slipper å sone, etter at han smuglet 100 gram amfetamin over Svinesund sommeren 2016. . Allerede dagen etter at han ble tatt innrømmet mannen forholdet. Likevel kom ikke saken opp for retten før over to år seinere. Det tok retten hensyn til og dømte mannen til 120 dager fengsel som allerede er sonet i varetekt.