Positiv til fartsreduksjon

Leder av Trygg Trafikk i Østfold, Pål Gunnar Mathisen, mener antall trafikkdrepte går ned om vegdirektoratets forslag om å sette ned enkelte fartsgrenser med 10 kilometer i timen går gjennom. Ifølge en ny rapport kan tallet på trafikkdrepte da reduseres med 25 prosent. Mathisen sier menneskets tåleevne er på rundt 65 km/t og at flere overlever om 80-soner settes ned til 70.